Veiligheidsconsulent: het voorbeeld van de ziekenhuizen

Veiligheidsconsulent: het voorbeeld van de ziekenhuizen

Koen Claessens - Een instelling die toegang heeft tot persoonlijke gegevens van mensen moet een consulent voor informatieveiligheid aanwijzen. Dat is nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.