Watch the watch

Watch the watch

De horlogeselectie van journalist Serge Vanmaercke.