Energiewetten wijzigen om de zes weken

Energiewetten wijzigen om de zes weken

Sinds de liberalisering van de energiemarkten in België in 2002, zijn er liefst 80 wetswijzigingen geweest op Belgisch, Vlaams, Waals of Brussels niveau. .