'We staan voor een ideologische keuze in de ouderenzorg'

'We staan voor een ideologische keuze in de ouderenzorg'

Roeland Byl - 'In een ontwikkelde samenleving krijgt wie kwetsbaar is, de nodige bescherming. Die hoeft niet oneindig te zijn, maar laat vooraf toch maar duidelijk zijn waaraan iedereen zich mag verwachten.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Er is geen ruimte om meer belastinggeld te draineren naar de ziekenhuizen'

'Er is geen ruimte om meer belastinggeld te draineren naar de ziekenhuizen'

Roeland Byl - Schaalvergroting en een hertekening van de financieringsmechaniek van ziekenhuizen staan al jaren in de sterren geschreven. Dat minister De Block daar nu in slaagt, is zonder meer een belangrijke mijlpaal voor de sociale zekerheid, zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Een zieke werknemer moet pijn doen'

'Een zieke werknemer moet pijn doen'

Roeland Byl - Bedrijven moeten er belang bij hebben dat hun personeel optimaal inzetbaar is. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Innovatiesteun als lapmiddel voor de loonhandicap'

'Innovatiesteun als lapmiddel voor de loonhandicap'

Roeland Byl - Gunstregimes dreigen te vervellen tot een ingewikkelde manier om een selectieve lastenverlaging te veralgemenen. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Mitbestimmung bij bpost

Mitbestimmung bij bpost

Roeland Byl - Een rechtstreekse dialoog bij bpost kan heel wat onproductieve, vrijblijvende provocaties vermijden. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'De onderwijshervorming nog veel langer tegenhouden saboteert onze toekomst'

'De onderwijshervorming nog veel langer tegenhouden saboteert onze toekomst'

Roeland Byl - Trends-redacteur Roeland Byl ziet het met lede ogen aan dat de hervorming van het secundair onderwijs alweer vertraging oploopt. 'Onze kenniseconomie dreigt haar belangrijkste grondstof - de overvloedige beschikbaarheid van goed opgeleid personeel - te verliezen.'

'Huisartsen zijn geen ondernemers'

'Huisartsen zijn geen ondernemers'

Roeland Byl - De tijd van de goedverdienende dorpsdokter is voorbij. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Meer transparantie in rusthuisfactuur'

'Meer transparantie in rusthuisfactuur'

Roeland Byl - De Vlaamse regering probeert terecht de vergrijzing het hoofd te bieden door meer ruimte te geven aan privé-initiatieven in de zorg. Dat hoeft geen vrijbrief te worden om burgers op een kwetsbaar ogenblik in hun leven over te leveren aan prijswillekeur. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Een opzegtermijn voor de vaste benoeming

Een opzegtermijn voor de vaste benoeming

Roeland Byl - Als de vaste benoeming ooit een beschermingsmechanisme was, dan fungeert ze vandaag vooral als een barrière voor nieuw talent. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Leve de selectieve ziekteverzekering'

'Leve de selectieve ziekteverzekering'

Roeland Byl - De moderne gezondheidszorg heeft de plicht de beschikbare middelen rationeel te gebruiken. Ook dat is solidariteit, oordeelt Trends-redacteur Roeland Byl.

Eindtermen verdienen centrale toets

Eindtermen verdienen centrale toets

Roeland Byl - Zonder een objectieve maatstaf haalt het onderwijs de eindtermen voor de toekomstige maatschappij niet. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Ouderenzorg is meer dan investeren in beton'

'Ouderenzorg is meer dan investeren in beton'

Roeland Byl - Volgens Trends-redacteur Roeland Byl vragen beleidsmakers zich veel te weinig af of er alternatieven bestaan voor het bouwen van nog meer rusthuisbedden.

Eerste tekenen van fusiekoorts in Antwerpen

Eerste tekenen van fusiekoorts in Antwerpen

Roeland Byl - De toenaderingspoging tussen de Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA valt te interpreteren als een signaal dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block echt niet stil zit. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.