De Belgische industrie trekt weer buitenlandse investeringen aan

De Belgische industrie trekt weer buitenlandse investeringen aan

Voor buitenlandse bedrijven leek België enkel nog interessant om er opslagplaatsen en distributiecentra neer te poten. De veel arbeidsintensievere productieprojecten vielen uit de gratie. Nieuwe cijfers wijzen op beterschap. Investeringen in productie halen opnieuw de bovenhand.