'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'
91511429Wat voor een feministische zever. Vrouwen die evenveel presteren als mannen halen de top. Voorbeelden genoeg, Maar diegenen die dat feministisch gelul opvolgen is de toekomst niet hoopvol. Evenveel verdienen is evenveel werken en evenveel rechten of plichten zoals de man. Dus geen uitzonderingen voor vrouwen.2016-11-24 17:20:41jean luc gallet1511085Heel veel zelfstandige vrouwen, onder meer dokters, kiezen voor een 3/4 of 4/5 statuut. Voor de rest akkoord met Peter Van Landeghem.2016-11-24 13:37:49Marc Werbrouck1510843En telkens worden studies gedaan die ingaan op pietluttige details of resultaten die een gevolg zijn van de maatschappelijke keuzes die mannen en vrouwen maken. Maar hét grote probleem van genderongelijkheid binnen onze maatschappij wordt straal genegeerd. Hoeveel allochtone vrouwen werken t.o.v. de mannen? Hoeveel verdienen ze? Hoeveel zijn er zelfstandig? Ik vind het toch ronduit bizar dat een hele groep mensen buiten de maatschappij worden geplaatst meestal door dezelfde mensen die anders pleiten voor integratie en tegen discriminatie, terecht overigens.2016-11-24 10:54:42Peter Van Landeghem1510771Ik ben bezig met het opvragen van offertes voor een verbouwingtot op heden heb ik alleen nog maar mannelijke aannemers over de vloer gehad, straks eens rondbellen om een vrouwlijke aannemer te kunnen strikken, dat scheelt dan ook weer in de portomonee ... als ik dit artikel mag geloven dan toch.2016-11-24 09:43:48Jaak Claes1510757De conclusie is dat de duizenden ambtenaren die zich met man/vrouw/gender bezighouden nutteloos bezig zijn. Een fikse besparing is de opheffing van deze taken.2016-11-24 09:28:09Alex Flour1510693Situatie: Man werkt als bediende, vrouw werkt als zelfstandig kapster - 60/70% in het zwart en 30/40% officieel. Geen problemen met de fiscus gezien werk van de man.2016-11-24 08:17:38Context Binder1510679Inderdaad, de klanten denken veel te stereotiep, de snoodaards. Daar moet iets aan gedaan worden!2016-11-24 07:55:35Peter Van Landeghem1510677Begint het nu nog niet te dagen? Begin deze week verscheen het nieuws dat 80% van de start-ups door mannen opgericht worden, nu weten we dat mannelijke zelfstandigen meer verdienen. Als er nu 2 dingen zijn waar de eigen verantwoordelijkheid de enige factor van tel is is het toch wel hier. Waarom moet hier een probleem van gemaakt worden?2016-11-24 07:55:08rodolf van der miere1510637Misschien quota aan de klanten opleggen?2016-11-24 06:32:16PATRICK FEYAERTS7807552016-11-24 05:15:492016-11-24 05:15:49NonePas de parutionNormalarticleBeleidKnack Trends

'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'

Bij werknemers wordt de loonkloof steeds kleiner, maar bij zelfstandigen is het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen nog zeer groot. Gemiddeld verdient een man de helft meer dan een zelfstandige vrouw.

yesRudi Rotthier2016-11-24 05:17:11http://trends.knack.be/economie/beleid/mannelijke-zelfstandige-verdient-helft-meer-dan-vrouw/article-normal-780755.htmlhttp://m.trends.knack.be/economie/beleid/mannelijke-zelfstandige-verdient-helft-meer-dan-vrouw/article-normal-780755.htmlhttp://trends.knack.be/economie/beleid/http://m.trends.knack.be/economie/beleid/
'Mannelijke zelfstandige verdient helft meer dan vrouw'

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Zo verdienen mannelijke zelfstandigen gemiddeld de helft meer dan hun vrouwelijke collega's: 31.549 euro versus 20.410 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Het verschil heeft veel te maken met de sectoren waar mannen en vrouwen voor kiezen. "Die segregatie tussen mannen- en vrouwenwerk wordt ons al met de paplepel meegegeven", zegt Barbara Ortiz, expert voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Maar ook binnen sectoren bestaan verschillen. In de kleinhandel bijvoorbeeld verdient een man 11.000 euro meer dan een vrouw.

"Enerzijds werken er genderstereotiepen door, waardoor vrouwen zich harder moeten bewijzen. Ook klanten kunnen onbewust stereotiep denken. Anderzijds hebben vrouwen vaak nog meer zorgtaken binnen het gezin, waardoor de combinatie met een zaak moeilijker is en ze er dus financieel minder kunnen uithalen."

(Belga/RR)

LOWbedrijfsinformatieeconomie, business en financiënwerkmensenBarbara OrtizRijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden
21346159Niet alleen startende ondernemers moeten een verlaging van 20,5 procent op hun sociale bijdragen krijgen, dit zou voor iedereen moeten gelden. De verzorgingsstaat is de oorzaak van lege pensioenkassen, hoge werkloosheid en een staatsschuld van 103%.2016-08-05 00:03:14leo stoop1345905als ge "bijberoepers" ook Zelfstandigen noemt , kunt ge alle kanten uit. Ambtenaren met een job met beperkte arbeidsduur en /of een massa verlof gebruiken hun vrije tijd om de ECHTE ZELFSTANDIGEN te koeieneren oa onderwijs, militairen die hun nevenjob derigeren vanuit de kazerne, een massa "jong-gepensioneerden " oa Proximus mogen thuis blijven met allerhande legale voordelen om dan een bijjobke te uitvoeren om op die manier geregulariseerd in't zwart te kunnen werken. Alleen de ECHTE Zelfstandige blijft in de kou staan , een hongermaal van een pensioen en allerhande pesterijen van belastings- en BTW-controle. Het echte zwartwerk wordt ongemoeid gelaten!2016-08-04 19:56:46Pierre Vaneylen7359912016-08-04 12:10:442016-08-04 12:55:41NonePas de parutionNormalarticleOndernemenKnack Trends

Steeds meer jongeren willen ondernemer worden

Het aantal zelfstandigen van jonger dan 30 jaar is vorig jaar gestegen. Een stabieler economisch klimaat is een van de oorzaken.

yesBart Osaer2016-08-04 12:17:00http://trends.knack.be/economie/ondernemen/steeds-meer-jongeren-willen-ondernemer-worden/article-normal-735991.htmlhttp://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/steeds-meer-jongeren-willen-ondernemer-worden/article-normal-735991.htmlhttp://trends.knack.be/economie/ondernemen/http://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/
Steeds meer jongeren willen ondernemer worden

Eind 2015 telde ons land 1.035.469 zelfstandigen, tegenover 1.015.902 het jaar daarvoor. Van die zelfstandigen zijn er 113.123 (11 procent) jonger dan 30. Opmerkelijk is dat het aantal zelfstandigen onder de 30 ruim dubbel zo snel toenam als het totaal aantal zelfstandigen, meer bepaald met 4,2 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Volgens het NSZ is die grotere toename onder meer te danken aan het stabielere economische klimaat. Daarnaast bestaat er binnen de technologiesector, waar voornamelijk jongeren actief zijn, een cultuur van start ups, die vaak niet gepaard gaan met hoge opstartkosten.

Het NSZ looft ook de maatregelen van de federale regering, die onder meer besloot studenten-ondernemers een volwaardig statuut te geven vanaf 2017. Zo kunnen meer studenten al tijdens hun studies proeven van het ondernemerschap.

Aanvullend positief element is de tax shelter voor startende ondernemers en de verlaging van de sociale bijdragen (20,5 procent in 2018) die zorgen voor een positieve impuls, stelt het NSZ. Via de tax shelter kan iedereen die aandelen aankoopt in een startende onderneming, afhankelijk of het een investering betreft in een kmo of in een micro-onderneming, 30 of 45 procent van dat geïnvesteerde bedrag terugvorderen via de belastingen

Toch heeft het NSZ ook enkele kritiekpunten opgesomd. Zo moet het sociaal vangnet van de zelfstandigen nog grondig verbeterd worden, en moet er meer aandacht besteed worden aan ondernemingszin in het onderwijs, zowel theoretisch als praktisch.

Het aantal ondernemers zit al jaren in de lift. Sinds het jaar 2000 steeg het aantal zelfstandigen met 20 procent, berekende L'Echo donderdag. (Belga/BO)

LOWNeutraal Syndicaat voor ZelfstandigenNSZRSVZRijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der ZelfstandigenL'Echo
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd
06269432015-11-19 14:17:392015-11-19 14:17:40NonePas de parutionNormalarticleOndernemenKnack Trends

Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd

België telde op het einde van juni 90.791 zelfstandigen die na hun pensioenleeftijd actief zijn gebleven. Dat zijn er 1,9 procent meer dan eind 2014, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

yesBart Osaer2015-11-19 15:36:43http://trends.knack.be/economie/ondernemen/meer-zelfstandigen-blijven-actief-na-pensioenleeftijd/article-normal-626943.htmlhttp://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/meer-zelfstandigen-blijven-actief-na-pensioenleeftijd/article-normal-626943.htmlhttp://trends.knack.be/economie/ondernemen/http://m.trends.knack.be/economie/ondernemen/
Meer zelfstandigen blijven actief na pensioenleeftijd

Het totale aantal zelfstandigen in ons land steeg in de eerste zes maanden van 2015 met 0,4 procent tot 1.019.554.

"Het zijn de actieven na pensioenleeftijd die ervoor zorgen dat het bilan van het aantal ondernemers positief blijft", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. "De opmars is voor een groot stuk het gevolg van het federale regeringsbeleid van de afgelopen jaren." "Voor 2013 mocht een gepensioneerde zelfstandige die werkte na zijn pensioen, maximaal goed 17.000 euro per jaar verdienen", verduidelijkt Mattheeuws.

"De regering-Di Rupo veranderde begin 2013 de regels en zorgde ervoor dat ondernemers na hun 65ste onbeperkt konden bijverdienen op voorwaarde dat ze een beroepsloopbaan van 42 jaar achter de rug hadden. De regering-Michel versoepelde de regels nog verder." (Belga/BO)

LOWChristine MattheeuwsDi RupoBelgiëRijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der ZelfstandigenNSZ