Quaden wijst op omvang vergrijzingskosten

Quaden wijst op omvang vergrijzingskosten

Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), maakt de regering attent op de problematiek van de vergrijzing in ons land en stelt daarbij enkele maatregelen voor.