Hackathons worden professioneler

Hackathons worden professioneler

In twee jaar is het aantal hackathons in België verdrievoudigd. Ooit waren het ondergrondse events voor een besloten kringetje computerfreaks. Ondertussen zijn de grote bedrijven op de kar gesprongen.