Netto-indexering zorgt voor meer banen

Netto-indexering zorgt voor meer banen

Door de nettolonen in plaats van de brutolonen te indexeren is het mogelijk de koopkracht te vrijwaren en tegelijk de concurrentiekracht van de bedrijven te verbeteren.