Evalueren om beter te begrijpen, te leren en te beslissen

Evalueren om beter te begrijpen, te leren en te beslissen

De evaluatie van het overheidsoptreden was oorspronkelijk bedoeld als een systematische vereiste in het kader van de financiering van de lidstaten van de Europese Unie. Geleidelijk heeft ze zich ontwikkeld tot een instrument voor de gestage verbetering van de werking van de overheid.