Uitweg uit de crisis volgens Joep Konings

Uitweg uit de crisis volgens Joep Konings

Trends.be zoekt een uitweg uit de crisis. Wij vroegen de vooraanstaande economen in het land om drie voorstellen te doen aan de regering Di Rupo. Drie voorstellen die ons land uit de economische crisis halen, volgens Joep Konings, hoogleraar economie van de KU Leuven.

Joep Konings keert terug naar KU Leuven en Vives

Professor Joep Konings keert voltijds terug naar de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Joep Konings was het voorbije anderhalf jaar economisch adviseur op het kabinet van José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie.

Stijgende jeugdwerkloosheid gevaar voor Vlaanderen

Stijgende jeugdwerkloosheid gevaar voor Vlaanderen

De voorbije twee jaar is het aantal werklozen onder de 25 jaar in Vlaanderen gestegen van 33.117 tot 48.612. In Brussel en Wallonië lag de jeugdwerkloosheid in december 2009 amper hoger dan twee jaar geleden.