Raffinaderijen blijven in stormweer

Raffinaderijen blijven in stormweer

Met het klimaatakkoord in Parijs op zak roepen milieubewegingen almaar luider om het afbouwen van de dieselproductie. Net terwijl de Belgische raffinaderijen investeren in zwavelarme diesel.