Nationale Bank: "Belgisch overheidstekort onhoudbaar"

Nationale Bank: "Belgisch overheidstekort onhoudbaar"

"Het staat buiten kijf dat het Belgische begrotingstekort onhoudbaar is", waarschuwt de Nationale Bank van België in haar jaarverslag over de Belgische economie in 2009.