Intercommunales moeten federale begroting opkrikken

Intercommunales moeten federale begroting opkrikken

Enthousiast wordt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) niet van de manier waarop de regering-Michel wil zorgen voor een loyale fiscale concurrentie tussen de privésector en de overheidssector. Dat wordt vertaald in een vennootschapsbelasting op de intercommunales van 200 miljoen euro in 2015. Die heffing loopt op tot 230 miljoen euro in 2018.