IAO: 'Beperkte toename lonen verhoogt kans op deflatie'

IAO: 'Beperkte toename lonen verhoogt kans op deflatie'

Een negatie loongroei zou wel eens een nefast effect kunnen hebben op het prijsniveau. 'Een beperkte toename van de lonen kan deflatie in de hand werken', vertelt de VN-organisatie.