'Emoties maken ons niet noodzakelijk oppervlakkiger'

'Emoties maken ons niet noodzakelijk oppervlakkiger'

Marc Buelens - "Steeds meer beseffen onderzoekers dat een lichte graad van emotie ons helpt beter te beslissen", schrijft Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.