Brugpensioen voor 50-plussers in goedgekeurd ontwerpakkoord Sylvania

De arbeiders van de Tiense lampenfabrikant Havells Sylvania Lighting Belgium hebben maandag met een meerderheid van 62 procent het ontwerpakkoord goedgekeurd dat directie en vakbonden eerder bereikten met betrekking tot een sociaal plan voor de 122 arbeiders die moeten afvloeien in het kader van een herstructurering. Voor de bedienden werd al eerder een akkoord bereikt.

Arbeiders Sylvania stemmen over ontwerpakkoord

Bij de Tiense lampenfabrikant Havells Sylvania Lighting Belgium stemmen de arbeiders maandag over het ontwerpakkoord dat directie en vakbonden bereikten met betrekking tot een sociaal plan voor de 122 arbeiders die moeten afvloeien in het kader van een herstructurering die in september vorig jaar was aangekondigd. Voor de bedienden werd al eerder een akkoord bereikt.