Waarborgfonds voor bedrijven wordt verlengd

Waarborgfonds voor bedrijven wordt verlengd

Het staat zo goed als vast dat de Gigarant-waarborgregeling van de Vlaamse regering wordt verlengd. In principe zou de Vlaamse regering eerstdaags het licht op groen moeten zetten. Dat vernam Trends uit betrouwbare bron.

Crisiswaarborg Gigarant is er ook voor kmo's

Crisiswaarborg Gigarant is er ook voor kmo's

Almaar meer grote bedrijven doen een beroep op Gigarant, de crisiswaarborg die de Vlaamse regering in het leven riep. "Maar ook kmo's kunnen er een beroep op doen", zegt voorzitter Koen Schoors.