De lokroep van de zorgeconomie

De lokroep van de zorgeconomie

De overheid wil met meer digitalisering de gezondheidszorg efficiënter maken. Paradoxaal genoeg ziet het bedrijfsleven in de mogelijke besparingen een belangrijke bron van inkomsten. De zorgsector staat voor ingrijpende veranderingen.