Het belang van risicomanagement

Het belang van risicomanagement

Risicomanagement maakt het mogelijk risico's te beheersen, te beheren en te verwerken. Dat zegt Françoise Léonard, verantwoordelijke Overheden en Ondernemingen Zuid bij Ethias.