Professor Francis Bismans pleit voor een confederaal België

Professor Francis Bismans pleit voor een confederaal België

Een vol jaar na de federale verkiezingen ziet de Waalse economieprofessor Francis Bismans een confederaal België als enige uitweg. "Op termijn zullen de Franstaligen daar niet armer van worden."