Arco-coöperanten mogen stilaan de hoop opgeven

Arco-coöperanten mogen stilaan de hoop opgeven

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vindt dat de staatsgarantie die België toekende aan de Arco-coöperanten strijdig is met het Europese recht. De hoop van de coöperanten op schadeloosstelling door de overheid is daarmee zo goed als vervlogen.