Degroof Petercam koestert internationale ambities

Degroof Petercam koestert internationale ambities

De fusiebank Degroof Petercam wordt de grootste onafhankelijke vermogensbank van België. De groep mikt de komende jaren op internationale groei en efficiëntiewinst, en ze investeert in digitalisering