Bedrijfsleider EMC Medical Instruments start Cool+Belgium

EMC Medical Instruments, waarvan een koelmachine in het voorbije seizoen nog is ingezet voor de revalidatie van Standard-kapitein Jelle Van Damme, werkt sinds mei onder gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers.