Michel Maus: 'Nieuwe staatshervorming moet fiscale klaarheid scheppen'

Michel Maus: 'Nieuwe staatshervorming moet fiscale klaarheid scheppen'

VUB-professor Michel Maus is niet echt onder de indruk van de nieuwe plannen voor een fiscale regularisatie. Op het terrein was er al een mogelijkheid om fiscale zondaars respijt te geven. Maar vooral dreigt het kaduke akkoord met de gewesten de plannen te ondermijnen.