Een verzekerd bestuurder is er twee waard

Een verzekerd bestuurder is er twee waard

Een mandaat als bestuurder opnemen in een vennootschap of een vzw is niet zonder risico's. Een degelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een noodzaak.