Bedrijfsfinanciers leggen hun kaarten op tafel

Bedrijfsfinanciers leggen hun kaarten op tafel

Geraken bedrijven nog aan financiering? BAN Vlaanderen vroeg verschillende geldschieters die vraag te beantwoorden in een publiek debat. De antwoorden bleken soms verrassend. "Bedrijfskredieten zijn te goedkoop in België."