Rendement aanvullend pensioen onzeker

Rendement aanvullend pensioen onzeker

De sociale partners sleutelen aan de rente op nieuwe groepsverzekeringen, de zogenaamde tweede pensioenpijler.