Philippe Rosinski: "Verschillende culturen samenbrengen in een bedrijf is niet genoeg"

08/02/17 om 17:42 - Bijgewerkt op 01/03/17 om 09:36

Professor Philippe Rosinski schreef met zijn 'Intercultureel Coachen' een handboek doorheen de moeilijkheden en mogelijkheden waarmee een multicultureel bedrijf vandaag moet afrekenen. Trends Style kon hem enkele vragen stellen.

Philippe Rosinski: "Verschillende culturen samenbrengen in een bedrijf is niet genoeg"

© Getty Images/iStockphoto

Van talrijke diversiteitsquota tot Mark Zuckerberg die zich onlangs uitsprak over het belang van verschillende culturen binnen Facebook: 'multiculti' kan ook in de bedrijfswereld op heel wat enthousiasme rekenen. Maar hoewel het vinden en bundelen van diverse profielen een eerste belangrijke stap is, begint het echte werk pas nadien. Professor Philippe Rosinski zag dat prangende potentieel voor wat het was en wijdde er zijn boek 'Intercultureel Coachen' aan. "Als je enkel verschillende culturen samenbrengt zonder er nadien ook iets mee aan te vangen, kan je net meer onenigheid veroorzaken."

Je bent al 25 jaar coach in de bedrijfswereld. Waarom voelde je dat er nood was aan een boek over intercultureel coachen?

Rosinski: "Over coachen zijn al ontzettend veel boeken verschenen, maar die vertrekken meestal vanuit het standpunt van eenzelfde groep mensen, vaak Amerikanen. Ik merkte dat we daardoor een belangrijke multicultureel standpunt mistten. De strategieën die werken in één land, werken immers niet overal ter wereld. Waar een directe communicatie geapprecieerd wordt op heel wat plaatsen, deinzen ze er ergens anders weer voor terug. Maar er zijn ook verschillende manieren om te kijken naar hoe we onze organisatie aanpakken, met macht omgaan of onze identiteit bepalen. Het is belangrijk om die nuance niet uit het oog te verliezen als je banden wil smeden met mensen van andere culturen."

Philippe Rosinski: "Verschillende culturen samenbrengen in een bedrijf is niet genoeg"

© Philippe Rosinski

Wat halen we eruit door in het bedrijfsleven culturele verschillen meer te benutten?

Rosinski: "Het is heel gemakkelijk om vast te roesten in een bepaalde manier van denken. Door naar andere culturen te kijken, merk je dat er veel meer mogelijkheden zijn om problemen aan te pakken. Die informatie hebben we nu heel hard nodig om ons te wapenen tegen het moeilijke klimaat waarin de bedrijfswereld zich bevindt."

Maar het samenbrengen van culturen alleen volstaat niet, schrijf je.

Rosinski: "Als je gewoon mensen van verschillende culturen samenbrengt, kan dat zelfs een averechts effect hebben. Wanneer er geen rekening gehouden wordt met de culturen, kunnen groepen elkaar net meer afstoten. Je moet dus een klimaat creëren waarin je culturele verschillen omarmt. Pas als dát er is, kan je echt van synergie spreken en ervoor zorgen dat de output van het hele team hoger ligt. Daarom is het ook zo belangrijk dat bedrijven moeite doet om de verschillende culturen met elkaar te verbinden."

Delen

"Door naar andere culturen te kijken, merk je dat er veel meer mogelijkheden zijn om problemen aan te pakken."

"Cultuur hoeft trouwens niet verbonden te zijn met nationaliteit. Hoewel je natuurlijk veralgemeningen kan maken, bestaan er ook binnen nationaliteiten verschillen die we niet uit het oog mogen verliezen. Het feit dat iemand uit Vlaanderen komt, is maar een deel van diens cultuur. Soms is de generatie waartoe iemand behoort bijvoorbeeld veel doorslaggevender voor hoe die persoon in het leven staat. Allemaal verschillen waarachter zoveel potentieel verscholen zit, als je maar durft het ook daadwerkelijk te benutten."

Zijn er al veel bedrijven die deze manier van werken toepassen op de werkvloer?

Rosinski: "Soms verkondigen mensen dat onze verschillende culturen een verrijking zijn voor onze wereld. Dat is slechts zo als je daadwerkelijk probeert om ze te begrijpen en je er daarna door laat verrijken. Ik merk dat steeds meer bedrijven actief op zoek gaan naar dat potentieel, maar we hebben nog een lange weg af te leggen. Het besef dat we de verschillende culturen die we hebben moeten gebruiken, groeit wel."

Je hebt het in je boek ook over een coach in tegenstelling tot een klassieke leider. Waar zit het verschil?

Rosinski: "Een coach streeft een soort filosofie na binnen het leiderschap. Hij of zij gelooft erin dat iemand meer potentieel bezit dan wat die op dat moment aan de dag brengt. Coaches zijn dus gefocust op het ten volle benutten van een persoon, zowel in het belang van de werknemer zodat die meer voldoening haalt uit de job, als in het belang van het bedrijf."

Philippe Rosinski: "Verschillende culturen samenbrengen in een bedrijf is niet genoeg"

© Rosinski & Company

Is die evolutie naar coaches eigen aan de tijd waarin we leven?

Rosinski: "Vroeger studeerden mensen af waarna ze voor een bedrijf gingen werken waar ze misschien wel hun hele leven trouw aan bleven. Vandaag kiezen mensen zelf waar ze terechtkomen. De rol van een coach bestaat er dus ook in om iemand te begeleiden in dat hele proces, de sterktes en zwaktes uit te lichten zodat iemand alles uit zichzelf kan halen. Dat mag ook niet limiterend werken. Soms zien leiders dat iemand goed is in één ding, en wordt die persoon volledig aan die taak toegeschreven. Zo vergeten we soms dat mensen ook ander potentieel hebben."

Wat is de rol van de werknemer in dit hele verhaal rond intercultureel coachen?

Rosinski: "Ook zij moeten zich achter deze manier van werken scharen. Je mag er niet vanuit gaan dat een leider die hele kentering gaat veroorzaken. Werknemers moeten eerst en vooral zichzelf coachen, want ook voor hen valt er veel te winnen. Als je meer rekening houdt met culturele verschillen en ervan leert, geef je jezelf ook de tools om je eigen leven op nieuwe manieren vorm te geven. Dat kan alleen maar goed zijn."

Voor coaches kost het natuurlijk ook veel tijd om zich te informeren over verschillende culturen en daar dan op in te spelen. Is het die tijd waard?

Rosinski: "Innovatief en productief zijn is vandaag geen luxe meer, het is een noodzaak. Organisaties kunnen het zich niet meer veroorloven om niet al hun menselijk potentieel te benutten, en diversiteit speelt daarin een sleutelrol. Als zij het niet doen, doet iemand anders het."

"Er wordt vaak gedacht dat die toename van diversiteit een onderdeel is van politiek correct spreken, en in sommige gevallen is dat ook zo. Toch is het niet enkel zichtbare diversiteit die belangrijk is voor een bedrijf, ook verschillende manieren van denken zijn cruciaal. Bedrijven kunnen zo creatiever uit de hoek komen, wat onmisbaar is om de problemen van vandaag te counteren."

Hoe maak je dat concreet?

Rosinski: "Denk maar aan hoe we tijd bekijken. Wij denken heel vaak dat tijd een schaars goed is waardoor we van deadline naar deadline hollen. Dat heeft als consequentie dat we soms in die mate productief worden, dat we onszelf voorbij lopen. Andere culturen denken dan weer dat tijd in overvloedige mate aanwezig is, waardoor ze meer tijd nemen om aan projecten te werken. Ze kunnen trager werken, en daardoor beter prioriteiten stellen en nadenken. Maar het hoeft niet het ene of het andere te zijn. Intercultureel coachen kan je helpen om zowel efficiënter als effectiever te zijn."

Delen

"Niet enkel zichtbare diversiteit is belangrijk voor een bedrijf, ook verschillende manieren van denken zijn cruciaal."

Hoe kunnen we die manier van denken integreren in de bedrijfswereld?

Voor leiders kan het helpen om samen te werken met een coach die aanleert waar er nog potentieel zit in een bedrijf dat nog niet volledig wordt benut. Maar alles vertrekt eigenlijk vanuit een oprechte interesse in de culturen waarmee je samenwerkt. Pas wanneer je je volledig openstelt om te luisteren naar een persoon en toegeeft dat je zelf niet alle antwoorden heb, ga je er iets van opsteken."

Wat zijn de valkuilen waarin bedrijven vallen wanneer ze proberen in te stappen op de verschillende culturen waarmee ze samenwerken?

Rosinski: "Een veelvoorkomend probleem is een oppervlakkig begrip van een cultuur. Je kan bijvoorbeeld tips leren voor je naar China vertrekt zonder ook de onderliggende normen en waarden te begrijpen. Zo bestaat het risico dat je culturen stereotypeert en aan de positieve intenties voorbijgaat. Indirecte communicatie is bijvoorbeeld niet noodzakelijk een teken van schuchterheid of misleiding, maar kan bedoeld zijn om harmonie te bewaren. Intercultureel coachen kan ons leren om culturele verschillen ten volle te benutten. In dit geval door zowel duidelijk te zijn in de boodschap en gevoelig in de manier waarop we die overdragen."

Is je boek dan niet, op een manier, ook een pleidooi voor meer menselijkheid op de werkvloer?

Rosinski: "Absoluut. Menselijkheid in de breedste zin van het woord, ook. Ik ben er echt van overtuigd dat we veel kunnen leren van andere culturen, dat het een sterkte is die nog te vaak aan ons voorbijgaat. We moeten gewoon bereid zijn om te luisteren, en dan worden we er zelf ook beter van."

Meer tips over hoe je diversiteit ten volle kan gebruiken in je bedrijf lees je in zijn boek, dat je hier kan bestellen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Trends Style en ontvang wekelijks een update van het belangrijkste lifestyle nieuws in uw mailbox!

Onze partners