Staking niet of nauwelijks opgevolgd door lokale besturen

30/04/14 om 13:11 - Bijgewerkt om 13:11

Bron: Trends

(Belga) In de meeste steden wordt de actie van de lokale besturen niet of nauwelijks opgevolgd. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Enkel in Gent is, met een deelname van 17 procent, wel sprake van beperkte hinder. Voor Antwerpen heeft VVSG-woordvoerder Jan Van Alsenoy vanmiddag nog geen nieuws. De socialistische vakbond ACOD voert actie tegen de onderfinanciering van openbare diensten. De andere vakbonden steunen de acties niet.

In andere centrumsteden, zoals Aalst (enkele stakers), Mechelen (ook enkelen), Kortrijk (1), Oostende (zeer beperkt) en Turnhout (geen stakers) wordt de staking niet of nauwelijks opgevolgd. In Sint-Niklaas heeft de staking met 20 à 30 mensen iets meer succes, maar de dienstverlening was in al die steden volledig verzekerd, bevestigt Van Alsenoy. In Gent neemt, over alle stadsdiensten heen, 17 procent aan de actie deel. Daardoor is de helft van de tien lokale dienstencentra gesloten. Het MSK is ook gesloten en voor de stedelijke opvanginitiatieven is een noodopvang voorzien. Ook bij de afvalintercommunale Ivago wordt de actie goed opgevolgd, maar de dienstregeling is zo herschikt dat in het stadscentrum wel restafval en pmd kan worden opgehaald, en een deel van het bedrijfsafval. (Belga)

Onze partners