Sociale bedrijven knijpen gewone bedrijven dood - Unizo eist correcte concurrentie

30/10/12 om 17:12 - Bijgewerkt om 17:12

Bron: Trends

(Belga) "Concurrentie is goed, maar moet loyaal en transparant zijn. Een verschuiving van de reguliere tewerkstelling naar de gesubsidieerde is contraproductief, want dat vernietigt jobs". Zo reageert ondernemersorganisatie Unizo op de noodkreet van onder meer de schoonmaaksector in de media.

Vanmorgen schreef De Tijd dat gewone ondernemingen steeds moeilijker kunnen opboksen tegen de concurrentie van sociale en beschutte werkplaatsen en invoegbedrijven, die kunnen genieten van subsidies en lastenverlagingen. Die vernietigen daardoor gewone banen. Ook mogen ze lagere lonen uitbetalen omdat ze onder een apart paritair comité vallen. Unizo zegt de klachten van de reguliere bedrijven te herkennen. De ondernemersorganisatie pleit in de sociale economie voor een begeleiding die afgestemd is op de afstand van de werknemer tot de arbeidsmarkt, en die focust op opleiding, begeleiding en doorstroming. Ondanks de bereidheid heeft dat nog maar weinig beleidsmatig resultaat opgeleverd, betreurt Unizo. Ze grijpt ook de gelegenheid aan om het nieuwe Vlaams beleid dat in de maak is, en dat sociale en beschutte werkplaatsen bundelt als maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen, te bekritiseren. "Doordat de Vlaamse overheid voor haar toekomstig subsidiebeleid een onderscheid maakt tussen ondernemingen met meer of minder dan vijf voltijds equivalente doelgroepwerknemers, ontstaat een ongelijke behandeling", meent Unizo. Bovendien maken (lokale) overheden en overheidsinstellingen zelf ook steeds meer gebruik van sociale clausules bij overheidsopdrachten, waardoor de sociale economie vaak bevoordeeld wordt. (KAV)

Onze partners