Sector offshore windenergie hekelt onduidelijkheden in nieuwe wetgeving

04/06/14 om 20:12 - Bijgewerkt om 20:12

Bron: Trends

(Belga) Het Belgian Offshore Platform (BOP), dat de sector van de windmolens op zee vertegenwoordigt, heeft kritiek op het nieuwe Koninklijk Besluit dat het steunmechanisme voor de sector vastlegt. Volgens de sector zijn er nog teveel onduidelijkheden, waardoor toekomstige investeringen bedreigd zijn.

In het verleden konden de uitbaters van Belgische windparken rekenen op zowel subsidies als inkomsten uit de verkoop van opgewekte elektriciteit. Maar omdat de kosten voor de consument zwaar dreigden op te lopen, besliste de federale regering om het systeem te herzien. Daarbij werd de omvang van de subsidie gekoppeld aan de prijs van elektriciteit. Hoe hoger de prijs die de uitbaters krijgen voor hun stroom, hoe lager de subsidie. Het KB hierover van 4 april 2014 is woensdag gepubliceerd, maar bevat volgens BOP nog teveel onduidelijkheden. Zo ligt de bovengrens waarop men recht heeft op 138 euro per MWh. "We stellen vast dat die werd bepaald op basis van een theoretische inschatting en dus niet overeenstemt met de reële ontwikkelings- en uitbatingskosten van een windpark in de Noordzee", meent de sectorvereniging. In het KB is ook bepaald dat bij de aanvang van een project en daarna om de drie jaar, energiewaakhond CREG alle inkomsten en kosten van het project zal analyseren. Indien er substantiële wijzigingen zijn, kan de CREG het steunbedrag aanpassen. "De manier waarop de CREG driejaarlijkse evaluaties zal uitvoeren, is niet duidelijk omschreven. Een investeringsbeslissing vereist duidelijkheid en zekerheid". Het BOP hekelt ook het feit dat het systeem slechts geldig is tot eind juni 2017. "Terwijl het ontwikkelen van een nieuw park al snel vijf jaar in beslag neemt". (Belga)

Onze partners