Hans Brockmans
Hans Brockmans
redacteur bij Trends
Opinie

20/05/14 om 10:56 - Bijgewerkt om 10:56

Overkapping van Antwerpse ring mag Oosterweel niet vertragen

Het een-tweetje tussen het Antwerpse schepencollege en Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) over de overkapping van de ring lijkt een schijnbeweging. Het geeft hun wel de kans nog snel te scoren vlak voor de verkiezingen.

Het college vraagt de minister of de overkapping technisch mogelijk is in combinatie met het BAM-Oosterweeltracé. Ringland, de denktank achter de overkapping, stelt dat zijn plan kan leiden tot vertraging van de bouw van de Oosterweelverbinding. In de Antwerpse gemeenteraadscommissie Mobiliteit wezen ook de specialisten van Antea en Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) dat de overkappingsmogelijkheden van het BAM-tracé beperkt zijn. Groen-voorzitter Wouter Van Besien redeneert: "Het is of het Oosterweeltracé of een overkapping van de ring."

Duidelijker kan niet. Groen heeft het volste recht de massale steun voor de overkapping te gebruiken als breekijzer tegen het BAM-tracé. Maar de politieke partijen die zo snel mogelijk een mobiliteitsoplossing willen voor Vlaanderen - behoort Open VLD daar trouwens nog bij? - koppelen beide dossiers beter los van elkaar. De discussie over de overkapping heeft zin, maar ze is van tweede orde. We begrijpen best dat alle partijen nu het overkappingsdeuntje meeneuriën. Maar als ze na 25 mei opnieuw een beleid kunnen voeren, zetten ze die plaat beter even af.

Enkel na een correcte kosten-batenanalyse kan een ernstige discussie over het sympathieke idee volgen. Waarschijnlijk zal dan blijken dat een groene ruimte op de (gedeeltelijke) overkapping, waarvoor werd betoogd, financieel onhaalbaar is. Realistischer is dat een promotor het project in een PPS-constructie giet en er vastgoed op neerpoot. Een groene actiegroep die de weg vrijmaakt voor de betonlobby. Het is weer eens iets anders.

Onze partners