'Halt aan brugpensioen 2.0'

'Halt aan brugpensioen 2.0'

Marc De Vos (UGent) - "De herstructurering bij ING is een nefast precedent dat langere en andere loopbanen ondermijnt. De federale regering kan ingrijpen door de wet-Renault te moderniseren", zegt Marc De Vos, directeur van denktank Itinera.

  •  

'Van begrotingssanering kwam de voorbije jaren amper iets in huis'

Alain Mouton - De federale regering stelt de terugkeer naar het begrotingsevenwicht uit tot 2019. Dat verbaast niemand meer. Maar nu staat wel vast dat de sanering van de overheidsfinanciën deze legislatuur niets voorstelt. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'Fiscus dwarsboomt groener Vlaanderen'

Hans Brockmans - De fiscale discriminatie staat haaks op de stedelijke verdichting die Vlaanderen wil stimuleren. Dat zegt Trends-redacteur Hans Brockmans.

'Mannen worden stilaan het zwakke geslacht op de arbeidsmarkt'

Marc De Vos (UGent) - De fixatie op de loonkloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt ontaardt in een radicaal egalitarisme, terwijl de achterstelling van de vrouw in migrantengemeenschappen genegeerd wordt. Dat zegt zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.

'Zonder betrouwbare indicatoren krijgen alternative facts vrij spel'

Marie Owens Thomsen - Nooit kregen we zoveel informatie te verwerken als vandaag, en toch is het nog steeds moeilijk om aan de juiste informatie te komen over onze economie. Dat maakt ons kwetsbaar voor populisme en 'alternative facts', stelt Marie Owens Thomsen, Global Head of Economic Research bij Indosuez Wealth Management

'In een vastgekoekte economie betaalt vooral de burger het gelag'

Jozef Vangelder - "Het legertje zombiebedrijven zal ongetwijfeld nog aanzwellen als de digitale omwenteling de economie overhoop gooit. Als alles verandert, zijn routine en gemakzucht dodelijk", zegt Trends-redacteur Jozef Vangelder.

'Zonder startkapitaal staan onze jonge ondernemers in de kou'

Güler Turan (SP.A) - Vlaanderen besteedt miljoenen euro's aan het subsidiëren van begeleidingsprogramma's voor jonge ondernemers. Tegelijk wordt het voor jonge starters almaar moeilijker om aan een bankkrediet te komen. Die discrepantie moet worden weggewerkt, vindt Vlaams parlementslid Güler Turan.

'Hou CEO's de juiste wortel voor'

Jasper Vekeman - Het Noorse pleidooi voor langetermijnincentives, eenvoud en transparantie verdient het niet in dovemansoren te vallen. Dat zegt Trends-redacteur Jasper Vekeman.

'Maak van België weer een magneet voor buitenlandse investeerders'

Pieter Timmermans (VBO) - Beleidsmatig worden stappen gezet die onze concurrentiekracht verbeteren en onze aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders verhogen, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Dat zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

'Een milieubelasting op e-commerce staat in de sterren geschreven'

Grete Remen (N-VA) - 'Een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, transport, milieu en vervuiling is niet alleen wenselijk maar vooral noodzakelijk en urgent.' Aldus Vlaams Parlementslid en onderneemster Grete Remen (N-VA).

'Chimerica trekt nog niet ten oorlog'

Daan Killemaes - Donald Trump en Xi Jinping - en dus ook de wereld - zijn nog jaren tot elkaar veroordeeld. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Vakbonden en werkgevers bedanken voor 'cash for cars''

Mario Coppens (ACLVB) - De regering moet rekening houden met het advies van de sociale partners over het mobiliteitsbudget. Want voor het zuiver omzetten van de bedrijfswagen in bijkomend nettoloon bedanken vakbonden en werkgevers. Dat zegt Mario Coppens, Nationaal Voorzitter van de Liberale Vakbond ACLVB.

'Het perverse gelijk van Kris Peeters'

Daan Killemaes - Hoe pervers de Belgische belastinglogica ook is, Kris Peeters mag niet alleen tevreden zijn, hij heeft op de keper beschouwd nog gelijk ook. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Loodsen zetten zichzelf buitenspel'

Luc Huysmans - "De Vlaamse havens worden gegijzeld door de corporatistische reflexen van een groep ambtenaren", zegt Luc Huysmans, redacteur bij Trends.

'Een zieke werknemer moet pijn doen'

Roeland Byl - Bedrijven moeten er belang bij hebben dat hun personeel optimaal inzetbaar is. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Eén Lloyd's maakt van Brussel nog geen financieel centrum'

Patrick Claerhout - Lloyd's of Londen richt zijn Europees filiaal in Brussel op. Een mooi trofeetje voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt, maar er is meer nodig om van Brussel een financieel centrum te maken. Dat zegt Trends-redacteur Patrick Claerhout.

Populisme en de opstand van de jager-verzamelaar

Daan Killemaes - Ons brein is dat van een jager-verzamelaar. De grote tragedie is dat de verongelijkte jager-verzamelaar van nu populistische machthebbers kiest, die de ongelijkheid nog dreigen te versterken. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

'Technologie belangrijker dan politiek voor financiële markten'

Paras Anand - Nu ons financieel systeem een stuk steviger is dan 8 jaar geleden, bepaalt de ontwikkeling van technologie veel meer dan de politiek de toekomst van ons economisch succes. Dat zegt Paras Anand, CIO voor Europa bij vermogensbeheerder Fidelity International.

'Praat de spaarder geen schuldcomplex aan'

Jef Vuchelen - Hoe zouden de spaarders overheidsinvesteringen kunnen financieren? Er zijn daarvoor nauwelijks financiële activa. Dat zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.

'Deze toverdrank kan Europa redden'

Daan Killemaes - De toekomst is aan een efficiënt en pragmatisch Europa, dat concrete problemen kordaat aanpakt. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Trump en de moslimban: '100 jaar terug in de tijd'

Amid Faljaoui - De maatregel om staatsburgers uit bepaalde landen de toegang tot het Amerikaanse grondgebied te ontzeggen, is niet nieuw. Dat zegt Amid Faljaoui, directeur van de Franstalige Roulartamagazines.

'Iedereen profiteert van meer flexi-jobs'

Alain Mouton - Een uitbreiding van de flexi-jobs zal ook in andere sectoren het zwartwerk terugdringen. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

'Geen leiderschap is anti-Europees leiderschap'

Marc De Vos (UGent) - De opeenvolgende regeringsleiders van de lidstaten hebben de Europese Unie gemaakt. De huidige regeringsleiders maken de Unie kapot. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera.

De illusie van de gezonde begroting

Alain Mouton - 'De regering-Michel heeft opvallend snel een akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2017. Maar het is een illusie te denken dat de sanering van de Belgische overheidsfinanciën op koers is,' schrijft redacteur Alain Mouton. 'De huidige beleidsploeg verschilt amper van de regeringen-Di Rupo, Van Rompuy, Leterme of Verhofstadt.'