Ontslag door foto op Facebook

23/08/15 om 11:24 - Bijgewerkt op 21/08/15 om 17:47

De financieel directeur van een bedrijf is op Facebook getagd in een foto genomen op een zomerfestival. Hij lijkt in een modderbad een verdacht lijntje te snuiven. Kan een bedrijfsleider hem in dat geval ontslaan om dringende reden?

Ontslag door foto op Facebook

© iStock

De toepasselijke termijnen en vormvoorwaarden voor een dringende reden moeten nageleefd worden, maar de situatie doet twee vragen rijzen: kunnen feiten uit het privéleven een ontslag om dringende reden rechtvaardigen en kunt u zich daarvoor baseren op een foto op Facebook?

Het is niet vereist dat de dringende reden verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Feiten uit het privéleven kunnen evenzeer een grond tot ontslag om dringende reden zijn, voor zover zij de verdere professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. Zo zou dronkenschap naast de werkvloer, dat leidt tot afwezigheid op het werk, een reden kunnen zijn tot ontslag om dringende reden.

Ook druggebruik buiten de werkuren kan een dringende reden zijn, bijvoorbeeld wanneer dit openlijk gebeurt en publiek wordt. U wilt uw financieel directeur en uw bedrijf niet verbonden zien aan dergelijk gedrag. Ook de functie van de werknemer zal meespelen om tot een dringende reden te besluiten. Een functie als financieel directeur, met een zekere hiërarchie of een vertrouwensfunctie, is een verzwarende omstandigheid.

Daarnaast is er de altijd terugkerende discussie rond foto's en berichten op Facebook als bewijsmateriaal. Tot op heden is er in België geen specifieke wetgeving over gebruik of misbruik van sociale media. Wel is er al rechtspraak die aanvaardt dat, ondanks het recht op privacy van de werknemer, Facebook-berichten gebruikt kunnen worden om een ontslag om dringende reden te staven.

Wanneer het profiel van uw werknemer publiekelijk toegankelijk is of hij bevriend is met collega's van het bedrijf, dan wordt zijn profiel beschouwd als voldoende publiek en is de informatie beschikbaar op dit profiel bruikbaar bewijsmateriaal. Zo heeft de rechtspraak al geoordeeld dat de Facebook-instelling die informatie beschikbaar stelt voor 'vrienden van mijn vrienden' geen garantie biedt op privacy voor de werknemer. Ook als de werkgever zelf geen toegang heeft tot het bewuste profiel, staat de rechtspraak veelal toe dat de informatie gebruikt wordt door de werkgever, voor zover de informatie wettelijk verkregen werd.

Marga Caproni, senior associate Loyens & Loeff

Lees meer over:

Onze partners