De 8 dimensies van coachinggedrag

10/05/13 om 18:07 - Bijgewerkt om 18:07

Bron: Trends

Peter De Prins, professor leadership en coaching aan de Vlerick Business School, onderscheidt acht dimensies die aanwezig dienen te zijn bij een goede coach. Er is geen strikte volgorde en verschillende van deze dimensies komen tegelijk voor.

U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

1 De coach connecteert met de coachee. Samen bepalen ze afgelijnde verwachtingen en maken ze duidelijke afspraken over vorm en inhoud. De coach legt uit hoe hij tewerk gaat.

2 Hij onderzoekt de context en behoeften van zijn coachee.

3 Hij verbetert het zelfbewustzijn van de coachee door bruikbare feedback te geven.

4 Hij is volledig in het moment aanwezig, richt al zijn aandacht op de coachee en durft vanuit de band die ze hebben door te vragen.

5 Hij aanvaardt en ondersteunt de coachee, geeft blijk van empathie en slaagt erin een veilige en ondersteunende ruimte te creëren waarin de coachee zichzelf kan zijn.

6 Hij slaagt erin de coachee een concreet, haalbaar en uitdagend doel te laten bepalen.

7 Hij stelt een concreet actieplan op om de veranderingen te integreren in het dagelijkse gedrag van de coachee en deze gedragsverandering te bestendigen.

8 Hij volgt het proces op.

Onze partners