Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Column

28/08/15 om 08:37 - Bijgewerkt om 08:36

5 essentiële tips om uw portfolio Intellectuele Eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie

Om de waarde van uw IE-portfolio ten volle te benutten en te maximaliseren moet hij volledig afgestemd zijn op de bedrijfsstrategie van de onderneming. Dat kan logisch lijken, maar in de praktijk is dit helaas vaak niet het geval. Jean-Jacques Canonici, IE-strategieadviseur bij GEVERS geeft vijf tips.

5 essentiële tips om uw portfolio Intellectuele Eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie

© iStock

Uit een enquête van IQPC (International Quality and Productivity Center) bij bedrijven blijkt dat 52 procent van hen het 'ontbreken van een IE-beleid afgestemd op de strategie' als een van de belangrijkste risico's vermeldt voor de IE-portfolio van hun bedrijf. Dat is bijzonder schokkend als men weet dat de 'topoctrooien', de octrooien die waardevol zijn omdat ze een commerciële waarde hebben (of in de nabije toekomst zullen hebben), beperkt zijn tot 15% van de octrooiportfolio van een bedrijf.

Dat komt omdat in het verleden vele bedrijven investeerden in een strategie die vooral gericht was op kwantiteit, door zo veel mogelijk aanvragen in te dienen. In 2014 piekte het aantal octrooiaanvragen bij het Europese Octrooibureau: 274.000 verschillende octrooiaanvragen in één jaar tijd. In dat ene jaar is het aantal aanvragen gestegen met 3,1%, terwijl het aantal toegekende octrooien daalde met 3,1%, een duidelijke indicatie van de dalende kwaliteit van de octrooien.

5 essentiële tips om uw portfolio Intellectuele Eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie

© REUTERS

Onlangs kwam de wedloop inzake octrooiaanvragen in het nieuws toen een gewezen advocaat van de Amerikaanse vestiging van L'Oréal een boekje open deed over zijn ontslag. Hij beweerde dat hij octrooien moest aanvragen voor twijfelachtige uitvindingen, gewoon opdat het bedrijf zijn jaarlijkse quota zou halen. Zijn weigering om hier ten volle aan mee te werken, was volgens hem de reden voor zijn ontslag.

Naast deze toename in patentaanvragen bevestigde ook het fenomeen van 'patent trolling' het probleem en de perversiteit van zoveel mogelijk octrooien aan te vragen. Gelukkig geraken steeds meer bedrijven ervan stilletjes aan van overtuigd dat de focus zou moeten liggen op minder, maar meer waardevolle octrooien.

Bedrijven als Lycos hebben bewezen dat enkele hoogwaardige octrooien beduidend meer waarde kunnen hebben. Het bedrijf tracht momenteel enkele van zijn 22 Amerikaanse octrooien van de hand te doen. Naar elk van deze octrooien wordt tientallen - zo niet honderden - keer verwezen in andere octrooiaanvragen. Google bezit momenteel 124 octrooien die de Lycos-portfolio vermelden. In 2012 verkocht Lycos reeds enkele van zijn octrooien aan Vringo, dat Google voor inbreuken op deze octrooien nog steeds vervolgt voor een lopend royaltytarief van 3,5%, schade ten belope van 47,82 miljoen euro aan rente over de aan het vonnis voorafgaande periode. Je kan met reden zeggen dat de portfolio van Lycos bewijst dat een focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit miljoenen of zelfs miljarden dollars waard is.

Zelfs in China is de mentaliteit aan het veranderen van om ter meest octrooiaanvragen naar een focus op meer kwaliteit. Tijdens het Intellectual Property Business Congress in China in april dit jaar verwees Haitsing Li, de verantwoordelijke voor IE-monetisatie van Huawei, naar cijfers van 2012 waaruit blijkt dat Chinese bedrijven dankzij hun octrooien 500 miljoen dollar aan inkomsten hebben gegenereerd. Tegen het einde van het jaar daarop was dit bedrag gestegen tot $ 1,36 miljard. Hij raamde ook de octrooiroyalties voor 2014 op een duizelingwekkende $ 2 miljard.

5 essentiële tips om uw portfolio Intellectuele Eigendomsrechten af te stemmen op uw bedrijfsstrategie

© BELGA

Een goede octrooistrategie zou in principe waarde moeten creëren en onnodige kosten vermijden; intellectuele eigendom zou een 'actief' moeten zijn in plaats van een kostenpost. De enige efficiënte manier om hier effectief voor te zorgen is uw IE-strategie af te stemmen op uw bedrijfsstrategie. Hierna volgen vijf essentiële tips om dit te doen:

1. IE landscaping: maak een SWOT-analyse van uw eigen intellectuele eigendom en die van uw concurenten

Markten en technologieën evolueren snel. Door potentieel cruciale octrooien en toekomstige trends in kaart te brengen verkrijgt u een concurrentievoordeel. Maak een overzicht van de opportuniteiten, gevaren, sterke en zwakke punten van alle intellectuele eigendom die relevant is voor uw bedrijf.

Denk vooruit, vraag 'octrooien voor de toekomst' aan en voorspel welke intellectuele eigendom in de komende jaren van cruciaal belang zal zijn voor uzelf en uw concurrenten. Met het oog op een 360° IE-strategie is het essentieel om ook uw eigen 'andere' intellectuele eigendom en die van uw concurrenten in kaart te brengen, zoals merken, modellen, domeinnamen en algemene informatie gelinkt aan het thema van IE zoals het generieke topleveldomeinnamenprogramma (gTLD's) van ICANN met het oog op de uitbreiding van de dotcom suffix aan het eind van domeinnaamadressen.

2. Richt een bedrijfsgericht innovatiecomité op

Een dergelijk comité moet de innovatiedoelstellingen afstemmen op de bedrijfsstrategie en vervolgens de octrooiaanvragen prioriteren en voortdurend de octrooiportfolio beheren in lijn met deze doelstellingen. Dit comité bestaat in het ideale geval uit zowel ingenieurs of technische mensen, als verkopers, financiële en marketingmensen.

3. Buitenlandse aanvragen moeten overeenstemmen met de internationale ambities van het bedrijf

Maak een overzicht van belangrijke markten, fabrieken, potentiële licentiehouders/partners/concurrenten en de plaatsen waar zij octrooien aanvragen. Vergeet niet te controleren of u uw octrooien kunt afdwingen in de landen waar u ze wilt aanvragen en of uw uitvinding in die landen octrooieerbaar is. Het EOB, China en India verlenen bijvoorbeeld geen octrooien op bedrijfsmethodes of software.

In vele gevallen is internationale octrooibescherming zelfs niet nodig. Bijvoorbeeld wanneer er geen internationale markt is voor uw uitvinding of indien ze niet tot de belangrijke projecten behoort waarin u wilt investeren. Ga zorgvuldig na of een buitenlandse aanvraag noodzakelijk is.

4. Evalueer uw octrooiportfolio voortdurend

Bedrijfsdoelstellingen veranderen. Bedrijven zouden hun octrooiportfolio dan ook regelmatig moeten herzien. Wanneer bepaalde producten of diensten niet langer worden verkocht of niet langer als een corebusiness worden beschouwd kan dit aanleiding zijn om een gedeelte van de octrooiportfolio af te stoten of te verkopen om zo annuïteiten, vernieuwings- of opvolgingskosten, mogelijke vervolgingskosten enz. te beperken.

Indien de huidige of verwachte waarde van een octrooi lager is dan de resterende onderhoudskosten moet je beslist overwegen om het octrooi te verkopen of niet te vernieuwen!

5. Sla munt uit uw IE

Uw bedrijfsstrategie is er doorgaans op gericht om geld te verdienen. Het is van belang om uw IE optimaal te laten renderen door de link te leggen met de commerciële doelstellingen van het bedrijf. Zo kunt u uw IE beter inzetten als een marketinginstrument en rechtstreeks laten bijdragen tot uw commercieel succes. Vraag hulp van IE-consultants die u strategisch advies kunnen geven om een commerciële IE-strategie uit te werken en het rendement van uw IE-investering te maximaliseren. Zij kunnen u helpen om de financiële waarde van uw intellectueel eigendom te bepalen met het oog op financiering en belastingaftrek of opportuniteiten verkennen om uw octrooien te laten renderen. Maak gebruik van hun ervaring met het onderhandelen en opstellen van licentie- en partnerschapscontracten om uw IE te gelde te maken.

Lees meer over:

Onze partners