10 gouden tips voor de goede afloop van je (ver)bouwproject

04/12/12 om 17:54 - Bijgewerkt om 17:54

Bron: Trends

Het huis verbouwen om een thuiskantoor in te richten, het bedrijfsgebouw aanpakken of de renovatie van je woning die je hopen stress oplevert wanneer je naar het werk gaat. Welke verbouwing het ook betreft, je zorgt maar beter dat je goed voorbereid bent want er is veel dat verkeerd kan lopen. Met deze tien tips voorkomt u heel wat problemen.

U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

1 Zorg voor een schriftelijke overeenkomst, zeker voor grotere projecten. Bij kleine projecten is de ondertekende offerte een bindend contract. Lees de offerte en de kleine lettertjes dus zeer goed na voor je ze ondertekent.

2 Neem in je contract altijd clausules op over meerwerken en de voorafgaande goedkeuring van de kosten ervan.

3 In een overeenkomst moet altijd een einddatum van de werken worden afgesproken. Indien mogelijk, onderhandel vertragingsclausules.

4 Voor de bouw van een nieuwe woning mag een aannemer of projectontwikkelaar een voorschot van maximaal 5 procent vragen. Geef dus zeker niet meer.

5 Het einde van de werken vindt plaats in twee stappen : de voorlopige en de definitieve oplevering. Bij de voorlopige oplevering maak je een lijst van problemen die moeten worden opgelost. Ga heel grondig te werk bij het opstellen van deze lijst. Voor problemen die niet op deze lijst staan maak je minder kans de oplossing ervan later af te dwingen.

6 Als de problemen niet opgelost geraken, reageer dan met een aangetekende brief binnen de twaalf maanden na de voorlopige oplevering. Na één jaar wordt er immers vanuit gegaan dat je de werken 'stilzwijgend' hebt aanvaard.

7 Als je problemen hebt, reageer telkens snel met een aangetekende brief. Bewaar van al deze brieven de verzendbewijzen van bPost en niet ze vast aan een kopie van de brief.

8 Als je gebreken vaststelt, dan kun je een gedeelte van of zelfs de volledige betaling van de laatste factuur inhouden. Als je dit doet, stuur altijd een aantekende brief met de vermelding van de gebreken.

9 Spreek voor gebreken van onderaannemers altijd rechtstreeks de hoofdaannemer aan. Betaal ook nooit rechtstreeks aan onderaannemers, zelfs niet als de hoofdaannemer failliet gaat.

10 Om verstrekkende gevolgen van een faillissement van je aannemer te vermijden, neem je het best een clausule op in je contract die bepaalt dat je contract automatisch ontbonden wordt bij faillissement.

Bron: www.happybouwen.be

Onze partners