Actuele Thema's »

Aantal werklozen in Vlaanderen blijft dalen

zondag 03 juli 2011 om 11u48

Het gaat de goede kant op met de Vlaamse jobmarkt. In tegenstelling tot juni vorig jaar telt Vlaanderen nu 8 procent minder werklozen. Ook voor 50-plussers zou het tij aan het keren zijn. Voor de allochtone bevolking blijft het moeilijk een job te vinden.

© Reuters

De werkloosheid in Vlaanderen is in juni voor de tiende maand op rij gedaald. Er zijn nu 8 procent minder werklozen dan in juni vorig jaar. Ook bij de 50-plussers lijkt de daling zich nu door te zetten. Met die cijfers komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zondag voor de dag.  

50-plussers

Vlaanderen telde eind juni 182.510 niet-werkende werkzoekenden, of 6,23 procent van de Vlaamse beroepsbevolking. "Sinds september 2010 vertaalt de economische heropleving zich elke maand in dalende werkloosheidscijfers", zegt Muyters. De daling was al langer zichtbaar in de werkloosheidscijfers tot 50 jaar, maar lijkt zich nu ook door te zetten bij de 50-plussers.

"Waar we in mei nog een zeer voorzichtige aanzet zagen (-0,2 procent), zien we in juni een meer afgetekende daling met 1,1 procent" op jaarbasis, aldus de minister. De 50-plussers vertegenwoordigen wel nog altijd 28,4 procent van
het totale aantal werkzoekenden. "Voor de betaalbaarheid van ons sociaal systeem en om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, moeten we blijven inzetten op activering van deze groep." Ook bij de allochtone werkzoekenden blijft de daling beperkt. Hun aantal daalde met 2 procent op jaarbasis, tegenover een daling met 10 procent bij de autochtone populatie.

Jongeren

De jongerenwerkloosheid (tot 25 jaar) lag in juni ruim 13 procent lager dan een jaar eerder, het aantal werklozen tussen 25 en 50 jaar bijna 10 procent. Ook bij de arbeidsgehandicapten is er een sterke daling (-15 procent). (Belga/INM)

Trends-nieuws in je facebook nieuwsfeed

 

 

Reacties

mieke schoebrechts | 4 juli 2011

In artikels rond deze statistieken lees je veel te vaak 'minder werklozen' maar mag dat dan geïnterpreteerd worden als 'meer werkenden'???? Want daar zou het dan op neer komen. Als dat laatste zo is, betekent het dan dat de 50-plussers a) langer blijven werken, b) terug aan het werk zijn gegaan na een tijd van werkloosheid, c) gewoon niet meer in die statistieken staan omdat ze met pensioen zijn kunnen gaan? Veel reden tot juichen is er dus nog niet: journalisten van welke media dan ook, informeer je zodat je de cijfers op de juiste manier kan interpreteren én er een verklaring voor kan geven! Die raad kan ik aan iedereen geven die cijfers overneemt zonder er een kritische kijk op te geven. Ga voortaan naar het verhaal achter om het even welk cijfermateriaal op zoek!

Ongepast?

burretel | 4 juli 2011

Een Brits onderzoek kwam tot volgend resultaat: Overal ter wereld hebben gesluierde vrouwen het moeilijk een job te vinden, ook in een moslimsamenleving en zeker als het om jobs gaat waarbij de vrouwen in contact komen met het cliënteel. Hoeft dit te verbazen? Die sluier of hoofddoek dient enkel om de moslimvrouwen er minder aantrekkelijk te doen uitzien voor andere mannen waardoor die niet in de verleiding zouden komen om toenadering te zoeken. Enig mogelijke conclusie: Die vrouwen worden door hun echtgenoten en familie onbekwaam gezien om zelf neen te zeggen tegen een iets te opdringerige vreemde man. En voor onbekwamen is er weinig werk, dus aub doeken af dames.

Ongepast?

Liesbeth2044 | 4 juli 2011

Met statistieken kan men alle richtingen uit. Een tiental dagen nog ander nieuws gehoord...Meer dan 500.000 extra-inwijkelingen en we zullen onze quota qua tewerkstelling niet halen... Spreken we ook over volwaardige tewerkstelling ? Al die mensen die moederschapsverlof/ouderschapsverlof of tijdskrediet opnemen moeten ( tijdelijk) vervangen worden en komen daarna terug in de statistieken. Veel deeltijdse contracten ook, wel onvoldoende voor een alleenstaande om mee rond te komen, wel ideaal als tweede inkomen maar dat is hoe langer hoe minder mensen gegeven. Wat betreft de allochtonen, dubieuze kwestie want Oost-Europeanen gooien zich op de arbeidsmarktllochtonen maar wat de Noord-Afrikanen betreft zijn de vrouwen ondervertegenwoordigd.

Ongepast?

Maciek | 4 juli 2011

@willy.bb Les maar nog de artikel aandachtig "Vlaanderen telde eind juni 182.510 niet-werkende werkzoekenden". Welke werkloze is ook werkzoekende? Diegene die jonger is dan 58 jaar. Mooie truck? Met statistieken kan je van alles bewijzen als je de juiste trucks toepast. Het was ooit bewezen (als een grap) dat niet rokende hebben meer kans om dood walen dan rokers. Welke truck was toegepast? In het verleden veel jonge peuters gaan dood met de onbekende oorzaak die was "infant dood" genoemd. Al die kleine mensen, dikwijls allen paar dagen oud, waren niet rokers. Truck? Je moet die kindjes gewoon meetellen. Dus, nog een keer, als iemand over werkzoekenden hebt dat gaat over mensen van 25 tot 58.

Ongepast?

willy.bb | 3 juli 2011

Die 28 % zijn heel normaal: als men aannneemt dat verwacht wordt dat iemand werkt van zijn 20ste tot zijn 65ste, vertegenwoordigt de groep van de 50-plussers precies 1/3 (33 %)van de actieve bevolking. Dus zijn er in die categorie eigenlijk relatief MINDER werklozen dan in de andere. Maar natuurlijk is dit cijfer compleet scheefgetrokken door het 'prepensioen': in feite zijn er bij de 50-plussers nog 500000 'werklozen' meer, waarvan 200000 in Vlaanderen. In totaal zit die leeftijdscategorie dus ruim OVER DE HELFT van het aantal 'werklozen'. Daarbij, waarom praten over 'Vlaamse' werklozen? De werkloosheidsvergoeding is toch nationale materie? Zolang het in de Franstalige helft van het land niet beter gaat, brengt dat allemaal geen zoden aan de dijk. En die staat op doorbreken.

Ongepast?

 

Reageer

 

Whitepapers

  • Erven en schenken: de beste technieken
  • Portret van Frank Philipsen, de topman van de BBI
  • De sterkste bedrijven van Vlaams-Brabant
Abonneer nu