Actuele Thema's »

Nationale Bank: 'Conjunctuurgevoelige sectoren verliezen 50.000 jobs'

vrijdag 07 juni 2013 om 17u45

De Nationale Bank gaat uit van een forse terugval in de zogenaamde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken: circa 50.000 banen zouden verloren gaan. Verbetering is er ten vroegste na de zomer.

Luc Coene © Belga

De Nationale Bank verwacht dat de economie ten vroegste na de zomer zal aantrekken. Voor heel 2013 wordt uitgegaan van een nulgroei. Dat bleek bij de voorstelling van de halfjaarlijkse economische projecties voor België.

"Pas vanaf het derde kwartaal is een heel voorzichtige verbetering mogelijk, en dan vooral in het vierde kwartaal. Die evolutie is te danken aan een verbetering van de buitenlandse vraag, niet van de binnenlandse situatie",
verklaarde gouverneur Luc Coene. In 2014 zou er ruimte zijn voor een groei van 1,1 procent.

De economische groei in België is sinds de tweede helft van 2011 stilgevallen. Al vier kwartalen op rij evolueert het bruto binnenlands product negatief, luidde het. Eerder deze week kwam het Instituut Nationale Rekeningen nog met een lichte herziening voor het eerste kwartaal: in plaats van een licht herstel, was er sprake van een nulgroei. Volgens Coene zijn die cijfers nog niet meegenomen in de vooruitzichten van de Nationale Bank, maar hij verwacht geen groot effect. "Het was maar een heel kleine herziening, die dus waarschijnlijk ook een verwaarloosbare impact zal hebben over het hele jaar. Het cijfer voor het eerste kwartaal is ook nog niet definitief."

Mogelijk is er wel nog een impact van de maatregelen die de regering moet nemen om de begroting op orde te brengen. Voor 2013 moet 1 miljard euro worden gevonden om het beoogde tekort van 2,7 pct van het bbp te halen. In 2014 moet de overheid 4 miljard euro vinden. Door het wegvallen van een reeks eenmalige maatregelen, loopt het tekort volgend jaar uit tot -3,3 pct van het bbp, terwijl de doelstelling -2 pct bedraagt. "De groei zal afhangen van wat er in de begrotingscontrole beslist wordt", aldus Coene.

Conjunctuurgevoelige sectoren verliezen dit en volgend jaar 50.000 jobs

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn nu slechter dan enkele maanden geleden. Globaal gaat de Nationale Bank uit van het verlies van 17.700 banen dit jaar - 2.800 meer dan verwacht - en nog eens 6.000 volgend jaar. Opmerkelijk is de forse terugval in de zogenaamde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken: circa 50.000 banen. Ook bij de overheid en het onderwijs wordt een nettodaling verwacht. Deze afname zou licht worden gecompenseerd door werkgelegenheid in de overige diensten (+23.000 jobs).

Doordat ook de bevolking op actieve leeftijd dit en volgend jaar toeneemt, met ruim 37.000 eenheden, stijgt dus ook de werkloosheidsgraad tot 8,7 pct volgend jaar. "2013 wordt het moeilijkste jaar, in 2014 zou de situatie licht moeten verbeteren", aldus de bankgouverneur. De Belgische bedrijven klagen al langer over een competitiviteitsprobleem en dat bleek ook uit de exportcijfers: België blijft marktaandeel verliezen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Maar misschien er is ook een lichtje aan het einde van de tunnel: de dalende inflatie in ons land (0,9 pct dit jaar en 1,1 pct volgend jaar) zou de loonkosten per eenheid product doen dalen in 2014 met 0,2 pct.

"Er zijn aanpassingen gebeurd bij de berekening van de gezondheidsindex en dit vertaalt zich, weliswaar met een jaar vertraging, in de loonkost", merkte de gouverneur op. Of dit zal volstaan, hangt volgens hem ook af van wat er ter zake in de buurlanden gebeurt. (Belga/SD)

Trends-nieuws in je facebook nieuwsfeed

Meer over: ,

 

Reacties

georges rousseau | 9 juni 2013

De Nationale Bank verwacht dat de economie ten vroegste na de zomer zal aantrekken. de vraag is de zomer van welk jaar????

Ongepast?

Johan Bellens | 9 juni 2013

In juni 2012 voorspelde de NBB voor 2013 een groei van 1,3% en een verlies van jobs van 24.000 eenheden. Nu blijkt er geen groei te zijn en verliezen wij 50.000 jobs, tja hoe ver mag je er nog naast zitten, dus ik lees deze cijfers niet meer. Als je vandaag met je twee voeten in de reeele economie staat zie je welke desastreuze gevolgen het sociaal economische beleid van onze regering heeft. Alle middelen worden uit de economie gezogen om ons gruwelijk uit de kluiten gewassen monster van een overheidsapparaat en sociaal systeem te blijven financieren. Dit is onhoudbaar en meer en meer ondernemeningen en ondernemers trekken hun conclusies en verlaten vaak noodgedwongen het toneel. De voorbije twee jaar is het duidelijk geworden dat er in dit land geen structurele hervormingen meer mogelijk zijn, zolang deze situatie ongewijzigd blijft moet je ook geen structurele economische verbetering verwachten.

Ongepast?

johan de vulder | 9 juni 2013

Bedankt Europa en vooral Fraulein Merkel die dit alles in de hand werkt.

Ongepast?

Jan Geerts | 8 juni 2013

Als -50000 al een gebracht wordt door de OPTIMIST van dienst voorspelt dat heel weinig goeds !

Ongepast?

Hendrik Van der Elst | 8 juni 2013

23000 nieuwe jobs in "andere sectoren"? Dewelke dan?? Ambtenaren?? Forget it, het worden 50000 nieuwe werklozen. Volvo Gent dreigt er al mee te sluiten als de gelijkschakeling tussen het statuut van arbeiders en bedienden eraankomt. Ze hebben al een perfect excuus.

Ongepast?

 

Reageer

 

Whitepapers

  • Erven en schenken: de beste technieken
  • Portret van Frank Philipsen, de topman van de BBI
  • De sterkste bedrijven van Vlaams-Brabant
Abonneer nu