Boudewijn Vanpeteghem
Boudewijn Vanpeteghem
Boudewijn Vanpeteghem is redacteur bij Trends.
Opinie

31/03/10 om 12:01 - Bijgewerkt om 12:01

MR-voorzitter Reynders verwijt Open Vld'ers nazi's te zijn

Daar gaan we weer. Een oplossing voor de splitsing van BHV lijkt opnieuw iets verder af te liggen. FDF-voorzitter Olivier Maingain vergelijkt de beslissing van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) om de drie weerbarstige Randburgemeesters niet te benoemen, met die welke de Duitse bezetter destijds nam. En MR-voorzitter Didier Reynders neemt geen afstand van de vreselijke woorden die zijn verbondskompaan uitsprak.

Bourgeois doet nochtans niets meer dan zijn liberale voorganger Marino Keulen, die de drie burgervaders evenmin benoemde. De Open Vld'er geeft zijn opvolger trouwens gelijk. Over de timing van diens optreden spreekt hij zich niet uit. Keulens eigen timing werd destijds niet op gejuich onthaald door zijn coalitiepartners CD&V en sp.a.

Niet te verwonderen, de Vlaamse liberaal gooide er roet mee in het eten van de federale regering. Net zoals Bourgeois dat deze keer doet. Hij kan dat met des te meer gemak omdat zijn partij federaal in de oppositie zit. Net als de sp.a trouwens. Haar Vlaamse vice-ministerpresident, Ingrid Lieten, nam geen afstand van haar Vlaams-nationalistische collega. Doet zij dan ook wat de Duitse bezetter deed? Is zij dan ook een nazi?

Partijpolitiek en electoraal kan Reynders Maingain niet voor het hoofd stoten. Meer nog, hij staat bij hem in het krijt omdat de FDF-voorzitter zijn MR-collega steunde in de recente mislukte couppoging van vader en zoon Michel om hem van de troon te stoten. Bovendien doet de MR het niet goed in de peilingen. Ze moeten er denken dat een stevige communautaire uithaal, het tij kan keren.

De drie Randburgemeester doen niets onwettelijk, benadrukt Franstalig België keer op keer. Naar de raad van state stappen, doet het echter niet. Het hoge rechtscollege heeft de rondzendbrief-Peeters, waartegen ze onder de taalgrens storm lopen, immers rechtsgeldig verklaard. Het is de Vlaamse afdeling van de raad van state, die het oordeel uitsprak en dus telt het arrest niet, reageren onze Franstalige landgenoten.

Laten we hopen dat iemand in het zuiden van het land opstaat en Maingains jongste vergelijking veroordeelt. Laten we hopen dat iemand er wijst op de selectieve Franstalige blindheid en op het feit dat in Vlaanderen niet enkel de N-VA zich tegen de benoeming van de drie Randburgemeesters keert.

Laten we hopen dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze werd opgediend en dat Jean-Luc Dehaene eindelijk een oplossing vindt voor die vermaledijde kieskring in het centrum van het land. Dat kan niet anders dan met een compromis waarbij alle partijen water bij de wijn zullen moeten doen.

Rendez-vous op 18 april.

Boudewijn Vanpeteghem

Onze partners