Studenten businessscholen krijgen groene reflex

07/09/10 om 13:51 - Bijgewerkt om 13:51

Bron: Trends

De studenten van de businessscholen verwachten dat ecologische thema's een steeds grotere impact zullen hebben op de bedrijfsvoering, zo blijkt uit een onderzoek van IBM.

Studenten businessscholen krijgen groene reflex

© belga

Het onderzoek van IBM stelde een aantal vragen aan 3600 studenten van universiteiten en businessschools wereldwijd. De resultaten van deze CEO Student Study werden afgezet tegenover een vergelijkbare vragenronde bij CEO's wereldwijd. Zo wilde men achterhalen hoe de visie en de aanpak van toekomstige bedrijfsleiders overeenkomen of verschillen met die van de huidige leiders.

Uit het onderzoek blijkt dat ze een uiteenlopende visie hebben over de factoren die de werking van hun bedrijf determineren. Zo hechten CEO's veel belang aan technologische evoluties en macro-economische factoren, zoals de vrijmaking van de wereldhandel. Die elementen hebben volgens hen een bepalende invloed op het succes van hun onderneming.

Studenten zien dat anders. Volgens hen zijn duurzaamheid en globalisering van cruciaal belang voor de bedrijven die ze later zullen leiden. De term 'globalisering' is een dooddoener die zeer vaak opduikt in zulke enquêtes. Het belang dat de studenten van businesschools hechten aan 'duurzaamheid' is echter van een andere orde. Zo gaat 65 procent van de respondenten ervan uit dat de toenemende schaarste van allerlei grondstoffen een impact zal hebben op de manier waarop ze een bedrijf zullen leiden en een langetermijnvisie moeten ontwikkelen. Ze hebben het hierbij niet alleen over het dalende aanbod aan fossiele brandstoffen, maar ook over het toenemende tekort aan water en allerlei ertsen. Die schaarste zal volgens de studenten wegen op de winstgevendheid. Voor de huidige CEO's is dat minder een probleem. Slechts 29 procent wijst op de mogelijke impact van schaarse grondstoffen op de winstgevendheid.

Het gevolg van die bezorgdheid is dat de MBA'ers in spe andere leiderschapskwaliteiten belangrijk vinden dan de huidige CEO's. Bij beiden staan creativiteit bovenaan, blijkt uit het onderzoek. Bij CEO's volgen dan integriteit, global thinking en de mogelijkheid om een netwerk uit te bouwen. Bij studenten staat global thinking op de tweede plaats, gevolgd door integriteit en aandacht voor duurzaamheid. Volgens hen zijn de succesvolle CEO's van de toekomst diegenen die het best kunnen omgaan met de steeds schaarser worden grondstoffen.

A.M.

Onze partners