Infografiek: Hoe grijs is uw gemeente?

15/06/16 om 14:49 - Bijgewerkt om 15:57

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal de financiën van de lokale besturen steeds verder onder druk zetten. Bekijk hier hoe grijs België is.

Infografiek: Hoe grijs is uw gemeente?

Hoe grijs is uw gemeente? © Belfius

Volgens de ramingen van het Planbureau zal tegen 2060 zowat een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Vooral in Vlaanderen zet de vergrijzing zich fel door. Vermoedelijk zullen de mensen van 67 jaar of ouder al in 2026 even talrijk zijn als de jongeren onder de 18 jaar. In Wallonië zal dat pas in 2034 het geval zijn.

Uit de gegevens die Belfius in kaart bracht, blijkt dat Vlaanderen het snelst vergrijst, Wallonië volgt, en Brussel het jongst blijft .Ontdek op de infografiek hierboven hoe grijs Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn (vergrijzingscoëfficiënt op gemeentelijk niveau (2015)).

De vergrijzingscoëfficiënt - m.a.w. de verhouding tussen het aandeel van de oudste leeftijdsgroep (67 jaar en ouder) en dat van de jongste (minder dan 18 jaar), dus de top en de basis van de leeftijdspiramide - verschilt heel sterk van gemeente tot gemeente. Deze coëfficiënt fluctueert tussen een minimumwaarde van 26,5% (0.26) (in een Brusselse gemeente) en een maximumwaarde van 273,8% (2.74) (in een kustgemeente). Omgerekend telt de meest grijze kustgemeente dus bijna driemaal zoveel ouderen als jongeren. Kortom, hoe blauwer de kleur, hoe grijzer uw gemeente.

Vlaamse gemeenten zullen op financieel vlak dus sowieso eerder met de invloed van de vergrijzing geconfronteerd worden", merkt Geert Gielens, hoofdeconoom van Belfius op.

Onze partners