Saskia Van Uffelen
Saskia Van Uffelen
Saskia Van Uffelen is CEO van Bull en Digital Champion van België.
Opinie

19/12/12 om 08:29 - Bijgewerkt om 08:28

Méér halen uit het internet

Saskia Van Uffelen, CEO van Bull, is door minister van Economische Zaken, Johan Vande Lanotte en op verzoek van EU-Commissaris Neelie Kroes, aangesteld tot Digital Champion van België. Ze wil zich met haar programma "Live Online" de volgende jaren inzetten voor het stimuleren van initiatieven die de digitale vaardigheden in België kunnen vergroten.

Méér halen uit het internet

© ThinkStock

De Europese Commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes, vraagt dat de Digital Champions van Europa zich concentreren op het groeipotentieel van de digitale economie. Dat kan bijvoorbeeld door de online vaardigheden van mensen te helpen verbeteren, de publieke sector klantvriendelijker te maken met behulp van digitale toepassingen en door ondernemingen te stimuleren om ICT in te zetten voor meer productiviteit en concurrentiekracht. Ik wil met mijn programma "Live Online!" initiatieven nemen om de digitale vaardigheden bij kwetsbare doelgroepen in de samenleving, in het onderwijs en in de economie te stimuleren.

Ik stel eerst en vooral vast dat er zich een nieuwe digitale kloof aandient. Tot nu toe sprak men over een digitale kloof als men het had over de beperkingen in de toegang tot het internet. Zo waren er regio's waar er geen of weinig internetverbindingen waren of er waren minderheidsgroepen in de samenleving die zich omwille van financiële of sociale redenen geen PC of internet konden aanschaffen. Gaandeweg werden deze ongelijkheden weggewerkt. In 2002 lanceerde de overheid het PC Privé-plan waarbij je via je werkgever fiscaalvriendelijk aan een pc kon geraken. En er waren de inspanningen die de overheid leverde om op openbare plaatsen PC's met internet te voorzien. Deze aanpak heeft gewerkt want in 2012 heeft 77 procent van de Belgische gezinnen toegang tot het internet, terwijl dit in 2007 nog maar 60 procent bedroeg.

Maar er tekent zich nu een nieuwe digitale kloof af: zij die wel met het internet om kunnen en zij die hun weg niet vinden in de online informatie. Vandaag weet ongeveer een kwart van de Belgen nog steeds niet hoe ze online informatie kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een baan vinden of om een goedkope reis te boeken. Deze fundamentele ongelijkheid maakt een wezenlijk verschil tussen inkomens van mensen. En dit verschil wegwerken is voor mij prioriteit nummer éen.

Voor mij wordt ook het gebruik van ICT in het onderwijs steeds crucialer voor onze economie en voor onze samenleving. Op dit vlak ligt er nog heel wat werk op de plank. In de eerste plaats moeten we ons onderwijs aanpassen aan de digitale evolutie, zodat jongeren niet alleen in hun vrije tijd, maar ook in de klas volop gebruik kunnen maken van digitale kennis en hulpmiddelen, en dat in alle vakken. Er is vooral nood aan coördinatie van de vele bestaande projecten. Uit mijn contacten met het onderwijs, weet ik dat er heel wat individuele leerkrachten bezig zijn om ICT in te voeren in hun leervakken. Het komt erop aan om een inventaris te maken en na te gaan of de middelen wel op de meest efficiënte manier aangewend worden.

Mijn voorstel om tablets te gebruiken als onderwijstool werd door Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smets positief onthaald. In dit verband ben ik een vurige pleitbezorger van een publiek-private samenwerking, waarbij de bedrijfswereld de onderwijswereld kan helpen in de uitrol van dit programma. Maar de digitalisering van het onderwijs hoeft niet perse veel geld te kosten. Uit de meest recente bevraging van het platform Apestaartjaren, van Jeugdwerknet, blijkt dat nu reeds meer dan driekwart van de jongeren een smartphone heeft. Waarom niet overwegen om ze door de studenten te laten gebruiken tijdens de lessen?

Voor mij blijft het cruciaal om jongeren sneller en actiever dan nu het geval is, vertrouwd te maken met de digitale wereld. Verwacht wordt dat tegen 2015 90% van de banen in alle sectoren technische vaardigheden zullen eisen. Maar tegelijkertijd zullen er tegen dan 700.000 ICT'ers tekort zijn in Europa. Ik blijf jongeren (en in het bijzonder meisjes) dan ook aansporen om te kiezen voor ICT-gerelateerde opleidingen.

Ik wil tenslotte meewerken aan de uitbouw van de online economie in ons land. België loopt op dit gebied achter. We laten jaarlijks bijna 1.500 miljoen euro omzet het land verlaten via buitenlandse webshops. En dit terwijl we weten dat KMO's die aan e-commerce doen, vier keer sneller groeien en exporteren. Daarom moeten er meer middelen aangewend worden om bedrijven te helpen bij het ontplooien van hun online handel.

Consumenten moeten overtuigd worden van de voordelen maar tegelijkertijd voldoende bescherming krijgen tegen wanpraktijken. Volgens cijfers van de federale politie twijfelt 30 procent van de Belgen om de stap naar e-commerce te zetten, uit schrik om persoonlijke gegevens mee te delen. De meeste Europeanen (77 procent) hebben de indruk dat het risico met betrekking tot de cybercriminaliteit in de loop van de voorbije jaren gestegen is.Ook hier is er dus nog flink wat werk voor de boeg.

Met deze drie speerpunten trek ik naar mijn eerste samenkomst van alle Digital Champions van Europa, in Brussel. Ik kijk nu al uit naar de ervaringen van mijn collega's zoals Martha Lane Fox (succesvolle dot.com onderneemster uit de UK), Tineke Netelenbos (gewezen minister en politica uit Nederland), Gilles Babinet (innovatief bedrijfsleider en door Sarkozy verkozen tot voorzitter van de Franse Digitale Raad) en Corrado Passera (Minister van Economie en infrastructuur in Italië). Ik ben ervan overtuigd dat ze me heel wat ideeën kunnen aanleveren voor het uitwerken van mijn project "Live Online".

Saskia Van Uffelen Digital Champion voor België CEO Bull

Onze partners