Live Luc Tack is Trends Manager van het Jaar

07/01/15 om 17:33 - Bijgewerkt om 19:28

Luc Tack van weefgetouwenproducent Picanol is de dertigste Trends Manager van het Jaar. Dat is de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De laureaat van deze jubileumeditie is de opvolger van Ronnie Leten, de CEO van het Zweedse industriële concern Atlas Copco. Volg het hier LIVE.

Luc Tack is Trends Manager van het Jaar

© Picanol

 • Jan Herregods

  Einde liveblog

  De Manager van het Jaar is bekend. Dat is een mooi moment om deze liveblog af te sluiten.

  Bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  Winnaar aan Franstalige kant: Louis-Marie Piron

  Aan Franstalige kant is de winnaar Louis-Marie Piron van de Thomas & Piron Holding

 • Jan Herregods

  'We beseffen niet altijd hoe goed we het hier hebben'

  Tack is een optimist: 'We staan waar we staan dankzij onze ingenieurs, en die hebben we te danken aan het uitstekend onderwijs in België. We hebben heel wat troeven en als ik terugkeer uit reizen naar het buitenland, dan pas besef ik hoe goed we het hier hebben.'

 • Jan Herregods

  Luc Tack: 'Blij dat ik de prijs kan delen met al mijn collega's'

  'Ik ben heel blij dat ik deze prijs kan delen met mijn 7.500 collega's', reageert Tack, die naar eigen zeggen niet graag in de aandacht staat. 'Ik blijf graag met mijn voeten op de grond, en ben gelukkig als ik met onze technologie bezig kan zijn.'

 • Jan Herregods

  Luc Tack is verkozen tot Trends Manager van het Jaar

  De nieuwe Manager van het Jaar is Luc Tack van weefgetouwenproducent Picanol. Hij was al drie keer genomineerd voor de prijs.

 • Jan Herregods

  Charles Michel: 'Blij dat ik de hele tijd een net pak heb gehouden'

  Charles Michel eindigt zijn speech met de keuze waar we volgens hem nu voorstaan.

  'Aan de ene kant is er het immobilisme, dat is niet mijn keuze. Maar langs de andere kant staan moed en verantwoordelijkheid. Ik wil me niet blindstaren op de korte termijn, met een beleid dat 'authentiek sociaal' is,omdat een bloeiende economie welvaart creëert.'

  Hij sluit af met een grapje, dat hij blij is van hier te zijn, en tot op het einde van zijn uiteenzetting een net pak heeft gehouden.

  Na een kort muzikaal intermezzo wordt de Trends Manager van het Jaar bekendgemaakt.

 • Jan Herregods

  'Langs beide kanten slogans over belastingen op het kapitaal'

  'Ik hoor net als u die slogans over de belastingen op het kapitaal. Langs beide kanten van het spectrum.'

  Hij benadrukt net als de afgelopen weken het belang van een rechtvaardige en transparante fiscaliteit.

  Hij vestigt ook de aandacht op de gestegen kostprijs van energie en begrijpt de ongerustheid van de bedrijven.

 • Jan Herregods

  'Afgelopen drie maand heeft er al een tax shift plaatsgevonden'

  'De toekomst van ons fiscaal systeem is belangrijk voor ons land, en de capaciteiten om onze groei te versterken.'

  'Er is in de afgelopen drie maand al een tax shift geweest. We evolueren in de goede richting. We zijn de eerste regering die de uitgaven heeft kunnen doen dalen.'

 • Jan Herregods

  'Strijdbare Charles Michel'

  Charles Michel maakt van de gelegenheid inderdaad gebruik om het beleid van zijn regering met vuur te verdedigen. Dat doet hij afwisselend in het Frans en het Nederlands.

  Na de afgelopen weken waarin de regering geen al te coherente indruk maakte, wil hij nu duidelijk een tandje bijsteken op communicatievlak. Ook hier maakt hij tijd om uit te leggen wat de nieuwe maatregelen inhouden, en wat de beoogde resultaten zijn.

 • Jan Herregods

  'Ondernemers zijn de motor van dit land'

  'De echte motors van het land, dat is niet de politiek, maar wel de economie. De echte motor, dat zijn jullie, de ondernemers.'

  'Wij hebben gekozen voor maatregelen die de economie saneren. Want de situatie van onze economie is niet rooskleurig, ondanks onze vele grote troeven.'

  Na de oplijsting van de troeven staat Michel stil bij de zwakke punten.

 • Jan Herregods

  Michel licht beleid toe

  Michel spreekt zijn lof uit voor de ondernemers en is blij dat hij de kans krijgt om zijn beleid vanavond toe te lichten. 'We willen de mensen een nieuw toekomstperspectief bieden. En jongeren betere kansen geven op de arbeidsmarkt. Economische ontwikkeling is de enige manier om de sociale cohesie en vooruitgang te garanderen.'

 • Jan Herregods

  'Strijd tegen radicalisering is prioriteit'

  Charles Michel staat na zijn nieuwjaarswens stil bij de gebeurtenissen in Parijs en koppelt terug naar de aanslag in het Joods museum. Hij herhaalt dat zijn regering werk zal maken van de strijd tegen radicalisering.

 • Jan Herregods

  Charles Michel dankt het koor

  Charles Michel verwijst naar het Vlaams Radio Koor om te tonen hoe hij zelf zou willen communiceren met zijn regering. 'Helder, klaar en harmonieus.'

 • Jan Herregods

  Publiek reageert enthousiast op Twitter.

  De passages over het belang van gemotiveerde werknemers en de herwaardering lokken positieve reacties uit in het publiek.

 • Jan Herregods

  'In de politiek en het bedrijfsleven gelden dezelfde regels'

  'In de politiek en het bedrijfsleven gelden dezelfde regels', besluit Van Boxmeer, voor hij de aanwezigen een gelukkig 2015 toewenst.

 • Jan Herregods

  'Belangen op korte en lange termijn goed in evenwicht houden'

  Van Boxmeer benadrukt dat een goed beleid de belangen op korte en lange termijn goed met elkaar in evenwicht moet houden, en een manager ervoor moet zorgen dat de werknemers graag komen werken.

 • Jan Herregods

  'Ik wil de politieke wereld een hart onder de riem steken'

  'Het is razend populair om kritiek te hebben op de politiek. Veel kritiek is terecht, amar zonder een goed georganiseerde overheid kan er geen goede economie bestaan. Beide werelden hebben elkaar nodig. Ik wil deze gelegenheid aannemen om de poltiieke wereld een hart onder de riem te steken. Wij hebben elkaar nodig.'

  'Wij zijn er allemaal over eens dat er geen betere wereld is dan een economie.'

  'De speculanten die de crisis in 2008 hebben veroorzaakt, hebben te veel op de korte termijn gedacht. Moet je daarom het kapitalisme afschaffen, of meer reguleren? Ik denk het niet. Beterschap kan enkel komen uit het gedrag, niet door regels.'

 • Jan Herregods

  'Leerkrachten verdienen herwaardering'

  Van Boxmeer sluit af met een aantal aanbevelingen voor de aanwezigen in de zaal. 'Mensen moeten opnieuw geloven dat ondernemingen kunnen bijdragen aan een betere wereld. Na de bankencrisis was dat vertrouwen op een dieptepunt gezakt.'

  Voor de politiek ligt een belangrijke taak bij het onderwijs. 'We moeten de kwaliteit bewaken, en ook de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen.'

  Hij pleit ook voor een herwaardering van het werk van leerkrachten.

  'We moeten ondernemers weer de heroes van de samenleving maken. NIet alleen in salariëring, maar ook in appreciatie. We mogen die troef niet kwijtspelen.

 • Jan Herregods

  'Jongeren doen het nu met minder'

  Van Boxmeer ziet risico's in de zwakke demografie in Europa.

  'Het herstel zal heel lang duren, want we gaan niet zo snel dood', richt hij zich tot de babyboomers. 'Pas wanneer die allemaal de pijp uit zijn, zal er meer ruimte zijn voor zuurstof.'

  'Jongeren vandaag zijn flexibeler. Ze aanvaarden lagere lonen, ze doen het met minder. Ze weten best wat er aan de hand is vandaag.'

Onze partners