IPA - ABVV wil een open, constructieve en ambitieuze discussie

28/11/12 om 22:44 - Bijgewerkt om 22:44

Bron: Trends

(Belga) Voor het ABVV is het absoluut noodzakelijk dat het sociaal overleg alle kansen krijgt. "Het is dan ook belangrijk de voorwaarden te scheppen voor het hervatten ervan. Het ABVV wil alleen opnieuw aan tafel gaan met de werkgeversorganisaties als die zich inschrijven in een open, constructieve en ambitieuze discussie." Dat heeft de socialistische vakbond woensdagavond bekendgemaakt.

Nog voor elk overleg met de werkgeversorganisaties vraagt het ABVV aan de regering onder meer het herstel van een onmisbare rechtszekerheid voor alle CAO's 2011-2012, die moeten worden nageleefd zoals ze onderhandeld werden en ook toegepast worden. De vakbond wil een dringende beslissing over de verdeling van de enveloppe voor de welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen. Voorts eist het ABVV de waarborg dat de index niet gemanipuleerd wordt via de herziening van de indexkorf. Het is volgens de socialistische vakbond onmisbaar dat de werkgeversorganisaties de realiteit op het terrein, waarmee de werknemers te maken hebben, niet uit het oog verliezen, meer bepaald wat betreft flexibiliteit en de inspanningen die op dat vlak al geleverd werden. Bovendien vraagt het ABVV aan de werkgevers dat volgende punten op de agenda van elk overleg zouden staan: het verbeteren van het bruto interprofessioneel minimumloon, dat niet aan loonmatiging mag worden onderworpen; het afschaffen van de lagere jongerenbarema's; en het heroriënteren van de bestaande patronale bijdrageverlagingen met als bedoeling een maximaal effect op het behoud of het scheppen van werkgelegenheid. Meer in het algemeen blijft het ABVV verontwaardigd "over de antisociale maatregelen genomen door de regering, die gewoon de foute oplossingen van het Europa van de besparingen overneemt, waardoor de sociale ongelijkheden en de armoede toenemen". (TVP)

Onze partners