Huurcontracten van negen jaar

03/05/10 om 23:03 - Bijgewerkt om 23:03

Bron: Trends

De schriftelijke woninghuurcontracten van meer dan drie jaar en alle mondelinge huurovereenkomsten worden steeds geacht te zijn aangegaan voor negen jaar. Als verhuurder kunt u die contracten beëindigen om volgende redenen.

De schriftelijke woninghuurcontracten van meer dan drie jaar en alle mondelinge huurovereenkomsten worden steeds geacht te zijn aangegaan voor negen jaar. Als verhuurder kunt u die contracten beëindigen om volgende redenen.

1. Eigen gebruik. Wenst u het goed zelf te betrekken of wilt u het laten betrekken door bijvoorbeeld uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), broers of zussen, dan kunt u te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

2. Uitvoeren van werken. Indien u het onroerend goed (of een gedeelte) wilt heropbouwen, verbouwen of renoveren, geldt ook een opzegtermijn van zes maanden. U kunt de opzeg alleen geven bij het verstrijken van elke driejarige periode (u verhuurt bijvoorbeeld sinds 01.01.2009, u kunt opzeggen met ingang van 01.01.2012, opzeg zes maanden daarvoor).

3. Zonder reden. U kunt - eveneens bij het verstrijken van elke driejarige periode - de huur beëindigen zonder motivering, met alweer een termijn van zes maanden. In dat geval zult u wel een vergoeding moeten betalen. De verhuurder die zonder reden de huur opzegt, moet aan de huurder een schadevergoeding betalen van:

- negen maanden huur bij het verstrijken van de eerste driejarige periode;

- zes maanden huur bij het verstrijken van de tweede driejarige periode.

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat de huurder de lopende huur op elk ogenblik kan opzeggen - hij moet dus niet motiveren - maar hij moet u dan wel een schadevergoeding betalen gelijk aan:

- drie maanden huur als hij in het eerste jaar opzegt;

- twee maanden huur als hij in het tweede jaar opzegt;

- één maand huur als hij in het derde jaar opzegt.

Daarna is er geen enkele vergoeding meer verschuldigd door de huurder.

Postcode

Onze partners