Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

25/08/11 om 08:52 - Bijgewerkt om 08:52

'Franse begrotingsplannen slaan nergens op'

De begrotingsplannen van de Franse eerste minister François Fillon slaan kwantitatief en kwalitatief nergens op. Het verlies van de AAA-rating loert nu om de hoek.

'Franse begrotingsplannen slaan nergens op'

© Belga

"Een fors besparingsplan", "stevige bezuinigingen"en soortgelijke verwijzingen typeerden de ontvangst in de media van het gisteren door de Franse eerste minister François Fillon gelanceerde begrotingsplan voor dit en volgend jaar. Volkomen onbegrijpelijke reacties want de plannen van Fillon slaan echt nergens op, zowel qua omvang van de voorgestelde ingrepen als qua aard.

Eerst de omvang. Het Franse begrotingstekort zou dit jaar moeten landen op 5,7% van het BBP, zijnde het niveau waar ook Portugal wil op uitkomen. Binnen de eurozone zullen enkel Griekenland, Ierland en Spanje een groter begrotingstekort laten noteren. Om die 5,7% waar te maken, voorziet de regering Fillon, naast bijkomende inkomsten a rato van 3 miljard euro die reeds voorzien waren, nog eens 1 miljard aan nieuwe inkomsten.

Naar volgend jaar toe wil de regering in Parijs uitkomen op een deficit gelijk aan 4,5% van het BBP. Daartoe worden nog eens bijkomende inkomsten gepland voor 8 miljard euro. Naar 2012 toe mag het Franse BBP ingeschaald worden op afgerond 2000 miljard euro. De voorziene 8 miljard komt dus neer op 0,4% van het BBP of exact éénderde van wat nodig is om het deficit van 5,7% naar 4,5% te brengen. Hou ook eens nog eens rekening met de slappe conjunctuurvooruitzichten en er kan geen zweem van twijfel over bestaan dat de Franse regering met de nu afgekondigde maatregelen zelfs niet eens in de buurt komt van haar doelstellingen.

Vervolgens de aard van de ingrepen. Het gaat louter om belastingsverhogingen: op hogere inkomens, op vastgoedinvesteringen en op kapitaalinkomsten. Wat ook het maatschappelijke argument achter dergelijke ingrepen mag wezen, ze gaan in ieder geval niet positief inwerken op de economische activiteit, integendeel. De regering Fillon voorziet niks om tot afremming van de uitgaven inzake, bijvoorbeeld, pensioenen en gezondheidszorg te komen. En dus zal het structurele tekort op de Franse begroting - nu al één der hoogste van de eurozone - verder blijven toenemen.

Het begrotingsplan van de regering is puur electoraal geïnspireerd. Binnen negen maanden moet president Sarkozy naar de kiezer. Zijn track record is abominabel slecht. Zoals de kaarten nu liggen, gaan zelfs lauwe, aftandse socialistische kandidaten het vlot halen van Sarko. Dit nieuwe begrotingsplan gaat de zittende president niet helpen. Als de rating agencies zelfs maar in minimale mate consequent handelen, verliest Frankrijk in de komende maanden haar AAA-rating.

Onze partners