Wordt de nieuwe belastingaangifte gemakkelijker?

18/04/14 om 15:38 - Bijgewerkt om 15:38

Bron: Trends

In hoeverre heeft de zesde staatshervorming invloed op de belastingaangifte met betrekking tot de inkomsten van 2013 die dit jaar moet worden ingediend? Wordt de aangifte complexer of niet?

Wordt de nieuwe belastingaangifte gemakkelijker?

© Belga

De aangifte voor de personenbelasting die u dit jaar indient, heeft betrekking op uw inkomsten in het kalenderjaar 2013. Op vrijdag 28 maart werd het nieuwe aangifteformulier in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het nieuwe formulier minder invulcodes heeft dan vorig jaar. Ongeveer vijftig codes zijn verdwenen en er kwamen er tien nieuwe bij.

Dat is vooral een gevolg van de afschaffing van de invoering van de uniforme roerende voorheffing van 25 procent en van de extra belasting van 4 procent voor spaarders die meer dan 20.020 euro roerende inkomsten hebben. De nieuwe codes hebben onder meer betrekking op de aangifte van diensten- en PWA-cheques en op de aangifte van kapitaal uit een groepsverzekering.

Maar dat is slechts stilte voor de storm. De zesde staatshervorming, die meer fiscale bevoegdheden geeft aan de gewesten, zal de aangifte in de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2014 - die u moet indienen in 2015 - heel wat complexer maken.

Johan Steenackers

Onze partners