Tegen de stroom in

An Goovaerts - De economie in de Verenigde Staten blijkt dan toch niet zo hersteld te zijn als de meest optimistische economen geloofden. Het begrip douple dip blijft veelbesproken in de bestuurskamers. Waardoor veel ondernemers en managers met de handrem op blijven rijden.

Geen lijmgeld meer

An Goovaerts - Op 15 september marcheert een nationale betoging door Brussel. De organisatie is in handen van de drie traditionele Belgische vakbonden.

De grenzen van redelijkheid

An Goovaerts - Brussel wil dus extra geld. Wallonië wil zeker niet minder geld dan nu. En ook Vlaanderen staat niet te springen om minder geld te incasseren. En de federale staat, die moet 25 miljard besparen.

En het begint nog maar

An Goovaerts - Het is alsof de politieke oorlog over de staatshervorming het enige is waar ons land nog van wakker ligt. Die heeft zo'n mythische proporties gekregen dat het lijkt alsof we gered zijn als de politici eindelijk tot een akkoord komen.

Wijn smaakt beter dan water

An Goovaerts - De Belgische politiek is er een van geven en nemen. Altijd water bij de wijn doen, dat verteert beter het compromis waarnaar steeds wordt gezocht. Dat gebeurt zo sinds het ontstaan van België. Daarom dat ons land een onontwarbaar kluwen is van wetten, regels, rondzendbrieven en gentlemen's agreements.

Lijderschap

Lijderschap

An Goovaerts - Elio Di Rupo is preformateur. Zijn taak bestaat erin zo snel mogelijk de pre uit zijn nieuwe titel te laten vallen. Om dan te evolueren van formateur naar premier. Als het ooit zover komt. Want het ontmijnen van het Belgische politieke slagveld is een opdracht die in het verleden al verschillende verkenners heeft doen sneuvelen.

Op zijn Belgisch

Op zijn Belgisch

An Goovaerts - Nu de G20 afgelopen weekend zijn status als dure en veredelde praatbarak weer heeft bevestigd, is het uitkijken naar het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Vele waarnemers hadden schrik voor het grote fiasco dat zou komen.

Kapitaal al vrij zwaar belast in België

De discussies over het verhogen van de belasting op inkomens uit vermogen, kan de indruk wekken dat België vandaag een belastingparadijs voor de rijken is. Dat doet de waarheid geweld aan.

Wellicht een verhoging van de roerende voorheffing

Het meest geciteerde denkspoor om de belasting op vermogensinkomsten te verhogen is het optrekken van de roerende voorheffing, naar bijvoorbeeld 20 à 25 procent.

Vermogens in het vizier bij de regeringsvorming

Vermogens in het vizier bij de regeringsvorming

Op de onderhandelingstafel van de regeringsvorming komen voorstellen om vermogens zwaarder te belasten. Trends brengt deze week een uitgebreid dossier over de kwestie en deed ook een rondvraag bij ondernemers. Er klinkt bereidheid in hun stem, op voorwaarde dat de overheid eerst zelf orde op zaken stelt in haar eigen huishouden.

De sterkste schouders

De sterkste schouders

An Goovaerts - Laat de rijken de crisis betalen. In dezelfde filosofie: laat de banken de crisis betalen. Het zijn sloganeske statements die een voedingsbodem vinden. Niet alleen in ons land. Wereldwijd klinkt de roep om de sterkste schouders extra te belasten.

Chris Van Doorslaer - Cartamundi

Chris Van Doorslaer - Cartamundi

"Met 99 procent staatschuld zijn besparingen hoe dan ook nodig. Een staatshervorming moet er dan ook voor zorgen dat er gesnoeid wordt in de overheidskosten. Belastingen op arbeid en de arbeidskost zijn nu al te hoog."

Hein Deprez - Univeg

Hein Deprez - Univeg

"Om als Belgisch bedrijf concurrentieel te blijven, moeten we er absoluut naar streven om de belasting op arbeid te verminderen. Belgische bedrijven kunnen zo hun concurrentiepositie makkelijker behouden."

Philippe Vlerick - Vlerick Group

Philippe Vlerick - Vlerick Group

"Eerst en vooral moet op uitgavenvlak de tering naar de nering gezet worden. Het beslag van de overheden op de Belgische economische taart is veel te hoog en moet drastisch naar beneden."

Karel Cardoen - Cardoen

Karel Cardoen - Cardoen

"De staatsfinanciën zijn zorgwekkend, wij kunnen de volgende generatie niet opzadelen met tekorten. De grootste besparing is zeker te halen in het efficiënter maken van de overheid."

Ignace Van Doorselaere - Van De Velde

Ignace Van Doorselaere - Van De Velde

"Als de overheid transparantie en verantwoording oplegt aan beursgenoteerde ondernemingen, moet ze diezelfde transparantie en verantwoording op zichzelf toepassen. Ik heb er geen probleem mee om belasting te betalen, als de overheid dat geld 'goed' besteedt."

Luc Vansteenkiste - Recticel

Luc Vansteenkiste - Recticel

"Ik denk dat de overheid heel voorzichtig dient om te springen hiermee. Ik heb twee bezwaren. Ten eerste is dit het excuus om als overheid de kostenstructuur niet aan te pakken om te komen tot een efficiënte staatsstructuur. En ten tweede, ik vind dit gewoon niet fair."